tisdag 30 mars 2010

Grattis Västsverige, Varberg, Kungsbacka och..Frillsesås

Sen kväll efter intensiv dag. I går eftermiddag fick jag vetskap om att Näringsdepartementet hade för avsikt att kalla samman en presskonferens och att den skulle hållas av Infrastrukturministern Åsa Torstensson, i Varberg, i eftermiddag, kl 15.30. Redan då förstod man att hon hade för avsikt att besöka Halland för att framföra ett positivit budskap. Sant! Ikväll på ett uppföljningsmöte i Åsa Gårdsskola för ett 30-tal intresserade Åsabor kunde glada besked förmedlas.

http://hn.se/nyheter/varberg/1.776396-torstensson-nojd-med-tunnelbeskedet

ÄNTLIGEN! Utropade en yngling i publiken vid Sationshuset i Varberg...Instämmer säger jag som redan i början av 80-talet drev frågan om dubbelspår genom Halland. Då visserligen som något vi prioriterade före motorvägsutbyggnaden, men ändå. Just därför att så många vägutbyggnader tagit pengar i anspråk, har viktiga satsningar på tågtrafiken i Halland fått vänta. Vi hade rätt i vår analys om vilket samhälle vi borde ha, med färre bilar och mer kollektivtrafik. Nu är vi där vi är och aldrig förut har vi fått så säkra besked om dubbelspåret genom Halland.

Dagens besked som innebär en satsning med 61 miljarder på Västsverige, på Marieholmstunneln, Hamnbanan, Västlänken och....Tunnel och dubbelspår genom Varberg. Satsningen i Varberg på 2,9 miljarder betyder att vi i perioden kan räkna med att kapaciteten på avsnittet Varberg - Göteborg ökar. Det möjliggör tätare pendeltåg och fler stopp. Positivt för Åsa, såklart som nu kan räkna med att det finns en långsiktig satsning att knyta an till de diskussioner som nu förs med Banverket om att stanna Regionaltåget, eller förlänga något av pendeltågen. Allra mest positivt tycker jag det är för Frillesås och Väröbacka. De kan nu känna sig säkra på att planeringen med fler stopp kan fortsätta och att deras tur kommer nu när dubbelspåret i Varberg byggs och kapaciteten i Göteborg ökar.

Med i paketet på 417 miljarder finns också de 1060 miljoner som behövs för Hallands regionala plan där även Onsalavägen ingår. Den är redan prioriterad i Halland så den kommer med bland det första som ska genomföras.

För en cykelfreak som jag fanns det ytterligare glädjeämnen. 110 miljoner satsas på Kattegattleden. Då kan cykeln bli ett alternativ, inte bara för turister, utan till oss som kan tänka oss att några gånger i veckan, cykla till jobbet.

Härligt med intensiva dagar där man får uppleva att lokala och regionala intressen kan knytas ihop med nationella, för miljöns skull! Politik är häftigt! Återigen måste man betänka vilka konsekvenserna skulle bli om vänsteralternativet skulle komma till makten. Får Mona med sig Ohly och Eriksson på att satsa på Västkustbanan, eller vill de ta dessa pengar och lägga på snabbtåg? Ställer de upp på regionala övernskommelser om medfinasiering, eller blir det som Trollhättepaketet, tomma löften utan finasiering? Det är den 19 september det avgörs slutligt!

Inga kommentarer: