söndag 20 december 2009

S svek mot SAAB och Götaälvdalen

SAAB avvecklas, eller...Nyhetsrapporteringen från Trollhättan är dyster. En bra bil, Svensk, historisk, och en viktig exportvara. Bilndustriklustret i Västsverige med Volvoföretagen och SAAB blir fattigare och behöver injektioner för att klara sig.
Minns när SAAB senast var i svårigheter. Det var oklart var bilarna, Opel och Saab, skulle tillverkas, Russelsheim eller Trollhättan? Den dåvarande S-regeringen utlovade upprustning av Riksväg 45 för att blidka GM och stärka Trollhättans ställning. Ett tomt löfte skulle det visa sig. Löftet förblev ofinansierat tills Alliansen tillträdde 2006. Då kom pengarna som säkrade både väg och järnväg. Nu pågår bygget och det är ödets ironi att SAAB läggs ner nu när 45-an snart är klar.
Under alla förhållande är det viktigt för Trollhättan och övriga kommuner i Götaälvdalen att det finns en infrastruktur med kommunikationer som ökar attraktionskraften och ger förutsättningar för pendling. Det underlättar för företag som ska etablera sig för att ta tillvara det industrikunnande som finns i Trollhättan, Lilla Edet Vändersborg och Uddevalla. Socialdemokraternas enda anklagelse mot Maud Olofsson är att skrotningspremien borde höjts och Miljöbilsrabatten borde funnits kvar. Undrar vad som i slutändan visar sig vara det värdefullaste bidraget för att säkerställa jobben. Tomma S-löften eller Åsa Torstenssons infrastruktursatsningar?