tisdag 24 mars 2015

Kaplans kapplöpning

Bostadsminister Kaplan har bråda dagar. Lite senare under förmiddagen ska han komma till Civilutskottet för att beskriva vad regeringen tänker göra för att det ska byggas fler bostäder än de över 40 000 som är under planering och byggande idag (vilket är en markant förbättring mot hur det sett ut de senaste decennierna, det vill säga även under tidigare S-styren). Han får sannolikt några tillkännagivanden från en majoritet i riksdagen emot sig, bland annat vad gäller buller, privat initiativrätt för detaljplaner och studentbostäder när riksdagen behandlar bostadspolitiken den 29 april. Idag är det återigen dags för honom att debattera en interpellation ställd till honom av Nina Lindström. Idag kommer civilutskottet också ta ett intiativ att kräva av regeringen att de tar fram en ny och mer tillåtande förordning om byggande av bostäder i bullerutsatta lägen.

Jag läser i lokaltidningen att fastighetsbolaget Aranäs i Kungsbacka fått nej av länsstyrelsen i Halland att förtäta vid Tingberget och bygga fler små lägenheter samtidigt som nödvändiga renoveringar utförs i ett av stadens äldsta miljonprogramsområden. Det är bara ytterligare ett exempel på bostäder som förhindras och fördröjs på grund av regeringen Löfvens overksamhet. Ny förordning om buller med andra gränsvärden skulle varit framme redan i januari och ministern vägrar lämna besked om när de kommer och vad de kommer att innehålla. Nu kräver vi att de läggs på bordet.

För ett tag sedan besökte han (Kaplan) Alingsås, bostadsområdet Brogården och Passivhuscentrum. Det är han inte ensam om. Brogården har besökts av mig och även Stfan Attefall. Jag har bjudit in VD Ingmarie Odegren till en av mina bostadsfrukostar. Kännetecknande för Brogården är att renoveringar genomfördes utan stöd och subventioner och efter dialog med hyresgästerna. Något exempel på behovet av sådant kommer det aldrig att bli, tvärtom. Alingsåsbolaget är ett av många exempel på fastighetsägare som utan löften om subventioner gör renoveringar och energieffektivisering därför att de behövs och för att hyresgästerna efterfrågar det, samt för energiåtgången och klimatets skull.

Nu säger Kaplan i en intervju i Göteborgs-Posten att statligt stöd inte ska delas ut generellt utan gå till innovativa lösningar och spets. Det är bra! Dessutom det bästa sättet att använda ett anslag som alla inser är snålt tilltaget för att ge ordentlig effekt, precis som det är med alla former av subventioner. Antingen för lite för att ge effekt, eller så stor att det snedvrider byggandet och driver kostnader som redan är för höga.

Slutligen. Den 25 mars är det en debatt som GP bjuder in till i samarbete med Okidoki arkitekter och "alla ska kunna bo kvar" (i Pennygången). Där står vilka som inbjudits. Många partier, men inte vi. Sanningen är att vi har inbjudits. Att jag tidigt tackat nej eftersom jag är i Köpenhamn på möte med Nordiska Rådet om bl.a Våldsbejakande extremism och våld. Jag lyckades ordna fram Orföranden i Centerstudenterna, Hannes Hervieu, men honom godkände inte arrangörerna. De tackade alltså nej till medverkan från C trots att vi blivit inbjudna. Trist, eftersom behovet av små lägenheter för studenter är något som verkligen behövs, även i Göteborg. Staden som för oss i oppositionen är det verkliga flaggskeppet för regeringens misslyckade bostadspolitk. Där har de rödgröna haft makten i decennier. 


Ola Johansson
Centerpatiet

Inga kommentarer: