onsdag 25 mars 2015

(S)vartjobblinjen ger en dopad bostadsmarknad

På en presskonferens för en stund sedan presenterade Regeringen ett omfattande stödpaket med 3,2 miljoner i årlig doping till den privatägda byggindustrin. Genom att stoppa pengar i byggföretagens fickor hoppas de kunna få fart på bostadsbyggandet, samtidigt som de straffar byggbranchen med 2,4 mijarder årligen för att de har 50 000 anställda som är under 25 år. Subventioner är något en enig branch vänligt men bestämt tackar nej till, eftersom de motverkar syftet att hålla konstaderna nere. Att dra ned på möjligheten att göra rotavdrag kommer att bli en dubbelbestraffning, eftersom många byggföretag lever på att bygga om och renovera privatbostäder. Skattehöjningar och avgiftshöjningar är och förblir den rödgröna politken. Nu stängs istället dörren för enklare regler och snabbare planering.

Regeringen lägger ytterligare ett löftesbrott till listan. Höjd statlig inkomstskatt, avskaffat överskottsmål, löneskatt på äldre och nu avskaffat ROT-avdrag.

 

Vad regeringen presenterar är inte ett bostadspaket, det är ett krångelpaket.

 

Nyproduktion och ombyggnation är viktigt. Dels på bostadsmarknaden, men också i politiken. Regeringen kommer inte med något ny eller någon ombyggd politik. Istället återgår man till en gammal beprövad och förkastad subventionspolitik.

 

Det som verkligen behöver byggas om är regeringens politik.

 

Svensk bostadsmarknad har länge plågats av ineffektiva priskontroller, snåriga regelverk och långa överklagandeprocesser. Regeringen angriper nu symptomen i stället för orsaken.

 

Boverket konstaterar att majoriteten av bostadsmarknadens problem bygger på ett ineffektivt utnyttjande av det befintliga beståndet. Regeringen gör ingenting för att åtgärda detta. I stället kastar man mer av skattebetalarnas pengar på ett trasigt system.

 

Bostadsmarknaden behöver lagas.

 

Förra årets två stora utredningar om bostadsmarknaden – Bokriskommittén och Nybyggarkommissionen – avrådde båda två från en återgång till subventionspolitiken.

 

Regeringens förslag följer ett gammalt välkänt mönster: man höjer skatten på jobb och företag för att finansiera centralstyrda politiska bidragsprojekt

 

Risken är överhängande att regeringen överdriver intäkterna från minskningen av ROT. RUT och ROT har bidragit till att göra svarta jobb vita, det är en utveckling som nu riskerar att vända. Vi riskerar att få fler svartarbeten och mindre skatteintäkter.

 

Byggandet tog fart under förra året och bidrog till att höja investeringarna och tillväxten. Regeringen riskerar att kväva denna utveckling i sin linda.

 

Lejonparten av subventionerna riktas också till stor- och studentstäder. Det är ytterligare ett förslag som ökar kostnaderna för de som bor på landsbygden, för att ge ökade bidrag till landets storstäder.

Ola Johansson
CenterpartietInga kommentarer: