fredag 20 mars 2015

Halländskt lantbruk idag och i morgon


Idag besökte jag Munkagårdsskolan och LRF:s distriktsstämma i Halland. Dessförinnan var jag hos Svenskt Näringslivs regionchef Mikael Kulanko, tillsammans med Jenny Axelsson och Henrik Oretorp. Därmed har jag använt fredagen till att möta de största företrädarna för halländskt företagare för att lyssna och samtala. Halland har goda förutsättningar att utveckla exporten och stärka villkoren för tillväxt. Satsning på bredband och infrastruktur är en bra början. Att satsa på unga företagare, klara generationsväxlingar och ge unga utrymmet idag (inte i framtiden). Beklämmande att UF-företagarna uppmanas att skänka vinsten till välgörande ändamål. Inte för att det är fel med solidaritet och stöd till utsatta, men därmed får de lära sig att syftet med företagandet inte är att kunna försörja sig själv och ge förutsättningar för företaget att växa. Fel tänkt!

I filmklippet intervjuas jag av Claes Åkerberg om mina intryck efter LRF:s VD Anders Källströms tal och den efterföljande diskussionen mellan honom, ombuden och länsförbundsordföranden Anders Richardsson.

Kul att komma igång igen med Bambuser.

Fick rådet att jobba med ett bilateralt handelsavtal mellan Sverige och Kina gällande livsmedel. Tar med mig det till Helena Lindahl i Näringsutskottet.

Ola Johansson
CenterpartietInga kommentarer: