onsdag 4 februari 2015

Identitetskapning med dunkelt syfte

IFör en vecka sedan sprättade jag ett av många kuvert i min inkorg. Den här gången fanns inget företag eller organisation som undertecknare, utan en person med ett namn som för tankarna till Mellanöstern och postadress till en gata, en stad i sydöstra Sverige. Det var den där typen av brev som man förstår att många fått. Brevet kan du se och läsa här.


Det förefaller vid en hastig blick förmedla ett budskap som med ett modernt ordval skulle betecknas som islamistiskt, det vill säga religiöst influerat, utmanande och hotfullt gentemot kristendomen. Jag fann det så märkligt och osammanhängande att jag valde att söka på namnet efter den grupp, eller den blogg som sprider dessa åsikter, men fann endast ett telefonnummer på Eniro och Hitta. Eftersom jag är nyfiken av mig ringde jag upp och fick då tala med en person som var mycket trevlig, lättkonverserad, men överraskad över samtalet och som inte hade en aning om att han skickat några  brev och än mindre ville han kännas vid innehållet. Det förbryllade honom lika mycket som mig. Jag skickade över sms några bilder av brev med kuvert och allt.

Det visade sig sedan jag frågat mina partikamrater vara några mer än jag som fått det och inte bara C-ledamöter. Efter jag lade ut det här fotot (avidentifierat från namn och adress) på Facebook fick jag också mina misstankar bekräftade att det här inte kan ha varit skrivet av en troende muslim, eller någon som har den minsta kunskap om religionshistoria. Det var min vän prästen Luca Cesarini som skrev i en kommentar att en rättrogen muslim aldrig skulle uttrycka sig så om Jesus, en framstående profet i Islam.

Nåväl, saken anmäldes till riksdagens säkerhetsavdelning som i sin tur informerade SÄPO. Killen jag pratat med sade att han varit hos polisen. De berättade också att brevet poststämplats i Stockholm och att de gör efterforskningar, men som säkert inte leder till något resultat.

Vad ska man leta efter? Är det en islamofob eller en helt vanlig idiot? Syftet är solklart, att få mottagarna av brevet att tro på budskapet, få eventuella fördomar bekräftade och agera efter det. Stiftelsen Expo, som jag har täta kontakter med i andra sammahang, beskriver det som en del i ett  mönster. Krafter som vill piska upp en antimuslimsk stämning i landet använder falsk propaganda för att sätta en bild som inte har något med sanningen att göra, men som syftar till att skrämma människor för mångkultur och mångfald.

Jag har fått många uppskattande ord för att jag valde att söka källan till falsarierna och att jag lät den människa som fått sin identitet kapad på detta sätt, veta om det. Han blev förstås rädd för hot och fick frågan av polisen om han ville ha skydd. Känslan kan inte vara något vidare att veta om att högt uppsatta politiker fått ett brev som någon annan skrivit där du framstår som farlig.

Detta skedde bara dagen innan Centerpartiet på sina kommundagar presenterade sin rapport om migration och flyktingmottagning http://www.centerpartiet.se/wp-content/uploads/2015/01/RapportIntegration.pdf
Slutsatsen i den är att vi behöver bli bättre på att skapa jobb, bostäder och utbildningsmöjligheter. Att det är viktigt att komma igång med validering, svenskundervisning och egenförsörjning så fort som möjligt. De motsvarande rapporterna som presenterats från Fp och Kd är inte lika lösningsinriktade som vår. Mest anmärkningsvärt är att S/Mp- regeringen duckar helt och hållet och inte presenterar några som helst idéer om hur vi ska möta de utmaningar som följer av oro i världen och ökande flyktingströmmar från bland annat Syrien. 

Det är än mer förbluffande när enskilda högt uppsatta partimedlemmar i ett alliansparti som beskriver sig som socialliberalt vill sätta stopp och begränsa asylinvandringen trots att de borde veta att det varken är moraliskt praktiskt eller en teoretiskt möjligt. Än mer anmärkningsvärt att en av de som uttalar sig är det ansvariga kommunalrådet i Kungsbacka, en kommun som inte på långt när lever upp till avtal med Migrationsverket om mottagningen och som har mycket att lära av andra som trots sämre förutsättningar tar ett större ansvar. Hylte är en sådan Hallandskommun.

Idag är jag extra stolt över att vara Centerpartist. Alla människors lika värde och rättigheter är en portal i vårt partiprogram så länge jag kan minnas. Och som vårt partis bostadspolitiske talesperson kan jag förvänta mig ett starkare intresse att jobba för fler bostäder för människor med begränsad betalningsförmåga. Jag skulle vilja se kommuner presentera förslag på planlagda områden där man kan tänka sig att snabbare än normalt få fram enkla kostnadseffektiva bostäder så vi kan tömma asylboenden på de som redan har uppehållstillstånd som vill ut och etablera sig genom jobb, utbildning och integration. Den uppmaningen riktar jag lika mycket internt till det egna kommunalrådet som till hans motsvarigheter i alla kommuner där Centerpartiet har inflytande. 

Ola Johansson
Kungsbacka

Inga kommentarer: