torsdag 20 november 2014

Hallänningar bjöd upp varann till frågestundsdans

Under Riksdagens frågestund idag kl 14-15 var tre hallänningar i farten. Den nybakade S-ministern från Halmstad frågades ut av mig och Michael Svensson (m) och egentligen var det likartade frågor från oss båda. Här är mitt manus.
Om inte jag och Michael valt att utmana henne är det inte säkert att hon behövt äntra scenen överhuvudtaget.
Går man in på www.riksdagen.se och söker upp webbsändnignen, eller tar sig fram några timmar i SVT Forums block finner man både frågor och svar.


Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S)
1
Vi står inför stora utmaningar att få igång bygginvesteringarna och regeringen har aviserat ett blygsamt stöd till energieffektivisering till miljonprogrammet. Centerpartiet är oroliga för att kraftig höjda arbetsgivaravgifter för unga minskar intresset från byggbranschen att vilja anställa yrkesutbildade ungdomar.
Låt oss (ändå) vara överens om att ett ökat bostadsbyggande och fler elever som söker sig till skolornas byggprogram för att ta jobb i byggindustrin hänger samman. Min fråga till statsrådet är:
a.   Kan Regeringen göra mer för att förbättra dialogen mellan gymnasieskolans program och byggindustrin för att få fram mer lärlingsplatser och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på både stora och små byggföretag. 

2
Tack för svaret! Vi i Centerpartiet vet att jobbskaparna i landet finns i de små och medelstora företagen. Det gäller i högsta grad byggbranschen. Yrkesintroduktionsanställningar är ju hittills begränsade till företag inom vissa avtalsområden som har kollektivavtal. För byggindustrierna som helhet betyder höjda arbetsgivaravgifter ett bostadsbyggande som fördyras med 2,4 Mdr eftersom 50 000 mellan 16-25 år är anställda i den sektorn. Det i kombination med en ny gymnasieskola där elever tvingas läsa in högskolebehörighet kan göra att färre söker sig till byggjobben.

b.   Är ministern orolig över att arbetsmarknaden kan gå miste om yrkeskunniga och motiverade hantverkare genom att återinföra behörighetskravet inom gymnasieskolan.


Aida kände sig ny och uppenbarligen inte helt bekväm när hon helt enkelt glömde bort vilken fråga hon skulle svara på i andra omgången. Det ska sägas till hennes försvar att jag dolde den väl mot slutet i en argumentation mot höjda arbetsgivaravgifter för unga och framtida höga trösklar in till gymnasiet och ut i yrkeslivet för de som inte känner sig motiverade för att läsa högskolebehörighet.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: