lördag 22 november 2014

Vem är Mehmet Kaplan?

Regeringen antar Alliansens bostadspolitiska mål medan den ansvarige ministern väljer att ducka och resa bort istället för att berätta vad det innebär.

Den nytillträdde Stadsutvecklingsministern har ännu inte gjort sig känd för några bostadspolitiska initiativ. Istället väljer han att resa bort i egenskap av minister, samt att boka av viktiga framträdanden. Inte heller från regeringen i övrigt märks någon tydligt utpekad riktning. Detta trots att både Riksbanken och Finansinspektionen ställer frågan på sin spets genom att ifrågasätta fastighetspriser, belåning och indirekt hela bostadsmarknaden och byggandet

Tidningen Arkitekten uppmärksammar detta genom att ställa sex frågor till Mehmet Kaplan, Mp, där de inledningsvis konstaterar att den nya regeringen helt och fullt har anammat Alliansens bostadspolitiska mål, trots att regeringspartierna tidigare kritiserat just detta och föreslagit ett eget, som det nu endast är V som väljer att ta strid för mot regeringen.

Ska vi tolka det som att Regeringen i huvudsak väljer den väg som vi gjort, att inte utlova några omfattande investeringsstöd och subventioner, samt fullfölja Alliansens arbete med att utreda och förenkla planprocesser, byggregler och andrahandsuthyrning?
Vi minns nog alla Veronika Palm (s) indignation över Stefan Attefalls utredande och hennes löften om miljarder i investeringsstöd till små lägenheter. Istället ser vi, utöver ett blygsamt tilltaget anslag till energieffektivisering som på sin höjd räcker till några rullar tapeter i vardera av de över 400 000 lägenheter som nu är i akut behov av renovering, att man tagit bort bidraget till radon, till innovativt byggande och skurit ner anslaget Boverket får för att främja utveckling av boende i strandnära lägen.
Det skall bli mycket intressant att se om de kommer att genomföra de förenklingar av bullerregler som blivit möjliga tack vare Alliansen och om de kommer att säga ja till våra förslag om en enklare planprocess som de röstade ner så sent som i juni. Caroline Szyber (Kd), Ewa Thalén-Finné (m), Robert Hannnah (fp) och jag skriver om våra tre motioner i torsdagens Dagens Industri. Socialdemokraterna borde, om det finns någon som helst ambition att förenkla bostadsbyggandet rösta ja när våra skarpa lagförslag behandlas av Riksdagen efter årsskiftet. Lagarna kommer i så fall att träda i kraft redan i sommar.
Vi gläds åt att prognoserna visar på en ökande investeringstakt i byggbranschen och att det 2015 beräkans byggas 42 500 bostäder, men oroas över dubbelstöten mot de 50 000 unga i byggbranschen, vars anställningskostnad ökar med 2,4 miljarder, tack vare höjda arbetsgivaravgifter. Emot denna årliga kostnadschock väger 1,7 miljarder åren 2015-2018 till miljonprogramsrenovering lätt som en skiva väggisolering.
Lägg därtill det faktum att merkostnaden till följd av att förbifarten fördröjs indirekt drabbar de företag som förväntas bygga de 250 000 nya bostäder som utlovats.
Ola Johansson, C
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Inga kommentarer: