tisdag 11 november 2014

Efter lång mörk kväll kommer en kristallnatt

Jag börjar med att klippa in tio förslag från en Riksdagsmotion av Sverigedemokraterna David Lång och Michael Jansson. Läs och säg vad du tycker. Argumentationen utelämnar jag det är vad de faktiskt vill göra som är intressant.
  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna utses till statsråd.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om attendast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna vara valbar till riksdagen som ledamot eller ersättare till ledamot.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten till dubbelt medborgarskap.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att enutländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen.
  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapsutbildning.
  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande erhållit det svenska medborgarskapet genom hot, muta, utpressning eller på annat ohederligt sätt.
  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som vid födseln hade ett annat medborgarskap än svenskt ska kunna bli fråntagen sitt medborgarskap om vederbörande ägnat sig åt terrorbrott, annan grov brottslighet eller landsförrädisk verksamhet.
  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra i regeringsformen att endast svenska medborgare ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.
  10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som fötts till svensk medborgare och innehaft sitt medborgarskap i hela sitt liv ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.
Vilket av dessa tio förslag som ger de kallaste kårarna vet jag inte. Du som sympatiserar med det här partiet och kanske har röstat på det får gärna förklara hur du menar att ett samhälle blir när man tvingas svära trohet, mot kungen, svenska staten och den svenska nationen. Förklara också gärna hur mycket klokare beslut som kommer att fattas av Sveriges riksdag om ingen ledamot bott mindre än 10 år i landet, eller om de som bor i landet och betalar skatt till stat, kommun och landsting inte tillåts rösta i val.

Ett återkommande ord i argumenteringen är "assimilering" där blir likheterna med Nazisternas ideologi starkast, för är det en sak som man lär sig om man studerar historien så är det att det var just dessa ambitioner hos Hitler, Himmler, Goebbels och de andra, som ledde fram till förintelsen av 6 miljoner judar. Jag blir arg så jag gråter.

Motionen i sin helhet existerar och kan läsas här på Riksdagens hemsida.

Ola Johansson
Centerpartiet

PS. En sverigevän skulle kunna tillägga att vår nuvarande kungafamiljs anfader Carl-Johan Bernadotte blev överbefälhavare för arméerna i samma ögonblick som han anlände till Sverige där han tjänat som marschalk under Napoleon, men det är ju en helt annan historia.

10 kommentarer:

Amnexis sa...

Anser du också att din partikamrat Staffan Danielsson,f.d. riksdagsledamot, förbereder sin egen kristallnatt på facebook?:

http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/11/upprop-for-en-sansad-asyl-och.html
MetalHeadViking sa...

Personligen skulle jag vilja gå betydligt längre än så.

Bäst vore om Sverige införde den Amerikanska Konstitutionens begrepp "natural born citizen".

Det finns historiska anledningar till varför världens främsta frihetsdokument, den Amerikanska Konstitutionen, kräver att Statsrådet ska vara naturligt född, och även av amerikanskt födda föräldrar.

SD går tyvärr inte så långt. Men kanske en vacker dag.

Du Ola, verkar så historielös, så jag ska ge dig en liten historielektion till varför amerikanerna har detta i sin konstitution.

Det går tillbaka till Polens förfall under 1700-talet. Ryssland, Preussen och Österrike kunde plocka åt sig var sin del av Polen. Hur då? De infiltrerade den polska Sejmen. Via dubbel- och icke-medborgare, och fler med lojalitet till grannrikena som konspirerade mot Polen.

Förövrigt, så talar inga av dessa motioner något om rasbiologi, eller ens etnicitet. Varifrån du plockar fram "kristallnatten" kan man bara undra.

Sen verkar det inte som att du vet vad assimilering innebär.

Anonym sa...

Ja, och?

För att vända dina argument: På vilket sätt blir de beslut som fattas av ÖB sämre för att han/hon är svensk medborgare? Och på vilket sätt blir de bättre av att han/hon är, exempelvis, ryss?

Och vad är det som ger dig kalla kårar av förslaget på att den som skaffat ett svenskt medborgarskap på falska grunder kan bli fråntaget detta?

Och, eftersom jag är rätt historieintresserad: Vilka assimileringsambitioner hos Hitler et al var det som ledde fram till förintelsen? Vägrade judarna att låta sig assimileras till tyskar, menar du?

Rekommenderar att du läser standardverket "Tredje Rikets uppgång och fall", i fyra volymer, av William Shirer.

/Ccp

capivara sa...

Vad är det i motionerna som skulle innebära något negativt för nationen Sverige och dess nuvarande och blivande medborgare?

Att personer vilka ägnar sig åt terrorverksamhet och innehar dubbelt medborgarskap kan bli fråntagna sitt svenska?

Att ÖB skall ha en stark förankring till landet han skall leda försvaret av?

Att nya medborgare måste vara lojala mot nationen de vill bli en del av?

Att personer med maktposition inom politiken skall ha en god förståelse för det svenska samhället?

Att en förutsättning för att kunna bli medborgare är att du har en kunskap om landet du faktiskt vill tillhöra?

Anonym sa...

1 - Självklart ska inte icke-medborgare kunna rösta.
2 - Också helt rimligt att man måste ha bott en viss tid i landet innan man kan styra det.
3 - Se ovan.
4 - Detta är nog den enda punkten jag är starkt emot.
5 - Lite märkligt men inte helt konstigt, många länder det och det är mer av an formalitet.
6 - Ja, varför inte? Bra att folk visar att de känner till landet och värderingar.
7 - Om du fått någonting på ett ohederligt sätt, genom hot och våld, är det ett självklarhet att du ska kunna bli fråntagen det.
8 - Också en självklarhet, dock kanske inte för "grov brottslighet". Det är rimligt att kräva från folk att de beter sig.
9 - Det är väl helt jävla solklart att endast svenska medborgare ska kunna styra över svenska försvaret?
10 - Njao.. Nej, det är inte helt rätt även om det är lite logiskt ur säkerhets perspektiv. Men Sverige är inte ett land där sånt säkerhet behövs.

Ola Johansson sa...

Jag ser och noterar dessa inlägg som försvar för en poltik som separerar människor utifrån nationalitet. Hostorielösheten hos den som refererar till USA på 1700-talet. Vi har att göra med kolonisatörer som fördrev urbefolkningen och dödade dem och som förslavade afrikaner, för att sedan rassegregera dem sedan de fått sin frihet. Assimileringen av judar i Polen och Ukraina misslyckades, därför tvingades de till gaskamrarna och en stor andel av Polens befolkning dog ut. De judar som bodde i Tyskland fråntogs sina medborgerliga rättigheter i samband med kristallnatten ungefär på samma sätt som Lång och Jansson beskriver att de vill göra med människor som lever, betalar skatt, utbildar sig och arbetar i Sverige och som också har medborgerliga rättigheter. Det betyder att du har rätt till alla uppdrag och ämbeten som andra svenskar har.
Noterar att samtliga inlägg gjorts av personer som inte vil uppträda med namn. Finner situationen hotfull och aggressiv. Det uppträdandet försvårar den öppna diskussion som många klagar över inte förs om migration och integration. Min partikamrat Staffan och jag har inte samma uppfattning om migration, men det betyder inte att vi inte tycker lika illa om det som här beskrivs.

capivara sa...

Att separera människor utifrån en nationalitet är än så länge en självklarhet, eller förespråkar du att nationer som begrepp skall upphöra?
Och är det i så fall något Centerpartiet står bakom?

"Finner situationen hotfull och aggressiv"
Läs gärna igenom kommentarerna en gång till, jag kan inte hitta något.
Att flera som kommenterar inte håller med dig i dina något extremistiska åsikter får du stå ut med, eller helt enkelt stänga ned kommentarerna.

Kopplingen kristallnatten och SD är inte annat än mycket smaklös och totalt fel.

Det borde vara innehållet i kommentaren som är det viktiga och inte vem som skrivit den.

Ola Johansson sa...

Att separera människor utifrån en nationalitet är än så länge en självklarhet, eller förespråkar du att nationer som begrepp skall upphöra?
Nationsgränser finns inte till för att separera människor. Håller inte med om det sättet att definiera vad som är en nationalstat.
"Finner situationen hotfull och aggressiv"
Läs gärna igenom kommentarerna en gång till, jag kan inte hitta något.
Det mest otäcka är dessa anonymakommentarer. Jag är öppen och offentlig, varför vill inte du vara det?

Att flera som kommenterar inte håller med dig i dina något extremistiska åsikter får du stå ut med, eller helt enkelt stänga ned kommentarerna.
Jag anser att de extrema åsikterna är vad som kommer tull uttryck i Lång och Janssons motion. Håller du med om det anser jag att det är du som är extrem och inte jag.

Kopplingen kristallnatten och SD är inte annat än mycket smaklös och totalt fel.
Var inte SD ett öppet nazisitiskt parti vid sitt bildande? Att förneka medborgare sina rättigheter är vad nazityskland gjorde gentemot den judiska befolkningen. Sedan tycker jag det är självklart att den som arbetar och betalar skatt i den kommun man är skriven ska få rösta om den service och välfärd man är en del Sv, som idag. Att inskränka rösträtt är odemokratiskt.

Det borde vara innehållet i kommentaren som är det viktiga och inte vem som skrivit den. Ja, jag kommenterar just dessa, men noterar just detta att jag har att göra med människor som inte öppet vågar stå för det de skriver. Det känns hotfullt.

capivara sa...

Så vad menar du är en nationalstat och dess syfte Ola?

Jag vill inte kommentera under eget namn då det kan få negativa konsekvenser för mig, inte för att jag begår något brott, uppmanar till brott eller för den skull ägnar mig åt personliga påhopp. Utan tyvärr för att det fortfarande finns individer vilka inte accepterar åsikter som inte överensstämmer med deras egna.

Nej SD var inget öppet nazistisk parti vid sitt bildande 1988. Däremot ingick personer med bakgrund i nazistiska organisationer, kanske kan du visa ett partiprogram eller liknande som styrker ditt påstående?

Du gör kopplingen till nazism med med att hänvisa till en direkt felaktighet av något som hände för 26år sedan och en motion i vilken folkgrupp eller ras överhuvudtaget inte nämns, och kopplar sedan ihop detta med början på en av de vidrigaste händelserna i världshistorien. Har jag förstått dig rätt?

Istället för att bli förbannad eller ledsen kan du inte förklara på vilket sätt de tio förslagen är extrema/nazistiska/rasistiska eller bara vad som är dåligt med dem?
Gärna i ett internationellt perspektiv.

Jag förstår inte varför det är så viktigt att veta identiteten? Vad gör min åsikt mer värd genom att den kan kopplas till en person?
Anledningen är inte att vara hotfull mot dig, utan själv slippa eventuella problem.

Ola Johansson sa...

Min blogg innehöll en fråga som syftade till att de som försvarar dessa förslag skulle redogöra för på vilket sätt det gör Sverige bättre. Har ännu inte sett något annat än angrepp på mina egna åsikter från anonyma människor. Jag diskuterar ogärna under sådana omständigheter.