fredag 31 oktober 2014

Svajig Löfvenstart riskerar Sveriges anseende

Så är mandatperioden igång på allvar. Med förtjust och samtidigt bekymrad förundran, följer vi Löfven-regeringens svajiga start och undrar hur och när det hela kommer att sluta. Försök att skilja på sak och person är mitt mantra, men hur lätt är det när det gång på gång visar sig att personerna inte förmår göra sin sak rättvisa. Var och en måste ta ansvar för sitt och just nu är det motioner, interpellationer i stort och smått som gäller för oss i Centerpartiet som valt att gå i en aktiv, granskande och konstruktiv opposition.

Fokus på opposition

Mitt eget ansvar har utökats och breddats. Det är fullt fokus på bostadspolitiken som gäller, speciellt nu när jag i princip är ensam kvar bland folkvalda på riksnivå att behärska ett politikområde som ensamt är avgörande för att hela landet ska växa, för miljön och för hur man åstadkommer en rörlig och växande arbetsmarknad. Nämligen, hur, var och i vilken omfattning vi bygger och investerar i bostäder.

Ubåtsjakt

Som ersättare i Utrikesutskottet och Centerpartiets delegat i Nordiska Rådet har jag de senaste veckorna fått känna på hetluften, men utan att lämna landet. När vattnen hemsöks av främmande undervattensverksamhet råkade jag och de övriga C-ledamöterna vara alldeles i närheten. Vårt inledande internat var förlagt till Nynäshamns havsbad. Därutanför bedrevs intensiv spaning till i onsdag-torsdag förra veckan. Under tisdagen återvände jag till huvudstaden för att genast få information av ÖB om vad det tror sig veta om vad som pågått.

Nordiska rådet

Veckan som gick var det NordiskaRådets 66:e session i Sveriges Riksdag. Från alla Nordens Parlament, Norge, Danmark, Island, Sverige och Finland, samt de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland fanns delegater och representanter. Sammanlagt ett 60-tal och ungefär lika många tjänstemän överlade under tre dagar om gränshindersfrågor, gemensam möjligheter, utmaningar från talarstolar och sammanträdesrum.

Utskottsvald

Jag deltog den här gången i Näringsutskottet och tog därför tillfället i akt att sätta fokus på behovet av gemensamma och harmoniserade byggregler. Mitt enda anförande från talarstolen kunde ses på SVT och går att ta del av i efterhand. Tror det landat väl och jag kommer att fortsätta verka för att vi kan få en gemensam Nordisk byggmarknad där det blir möjligt att utveckla hållbara lösningar, träbyggnad och industriell produktion av passivhus. Vad jag sade i den debatten går att läsa på vår partigrupp - Mittengruppens hemsida.

Under 2015 blir jag invald i Medborgar- och konsumentutskottet. Det skedde på egen begäran, eftersom just konsumentfrågor är en stor del av det vi arbetar med i Riksdagens Civilutskott. Det kommer att ta mycket tid, samtidigt som det i Norden finns stora möjligheter att skaffa sig ett nätverk och nosa på området försvar- och säkerhetspolitik, global utveckling, etc. Störst intryck gjorde Thorvald Stoltenberg som gästade rådet.

Erkännandet av Palestina

Något som diskuterades livligt dessa dagar var regeringens besked att de under torsdagen skulle besluta att erkänna staten Palestina. Mellanösternkonflikten är något man har vuxit upp med, utan att ha någon direktkontakt, annat än genom vänner och bekanta på båda sidor.

Centerpartiet har varit ensamma i Alliansen att uttala att staten Palestina ska erkännas. Jag har själv skrivit tillsammans med Kerstin Lundgren (den person jag nu blivit ersättare för i utrikespolitiska frågor i Riksdagen) om det, om kriget i Gaza och bosättningspolitiken. Men det är inte lätt att uttala stöd för regeringens beslut nu, eftersom de hanterat frågan med en sådan ovarsamhet och med brist på respekt för parterna i konflikten, för övriga partier i riksdagen och för EU. Att Israel nu kallat hem ambassadören är kanske inte så förvånande. Möjligen hade reaktionen inte varit så kraftig om regeringen tagit sig tid att informera Israel genom deras ambassadör och förankrat beslutet i vår egen utrikesnämnd, informerat våra egna ambassadörer, etc. På något sätt måste Israel reagera, men den här kraftiga reaktionen hade kunnat undvikas. Nu får vi se vad som sker. Förhoppningsvis kan det bidra till fredsförhandlingarna om fler stater följer Sveriges exempel. I värsta fall händer ingenting, förutom att Sverige och vår nuvarande regering förlorar sitt anseende, såväl i Mellanöstern, i EU och resten av världen.

Ola Johansson
Centerpartiet

 

 

 

Inga kommentarer: