fredag 3 oktober 2014

Regeringens första timmar..

..har knappt hunnit gå och det är väl tidigt att börja kommentera resultat. Det dröjde inte många månader innan den dåvarande oppositionen gick till angrepp på Fredrik Reinfeldts första regering. Det är inte valet av personer som förbryllar, utan mer hur de används. Att Miljöpartiet inte får så många tunga poster i regeringen är ju något vi redan sett i de poltiska överenskommelserna. Den miljöpartistiska framgången vi kan glädjas mest åt är att matmomsen på restaurang bibehålles. I övrigt präglas deras inflytande av kortare strån än man kunde vänta sig, men så var det ju inte heller en politik som uppskattades speciellt mycket av väljarna.

Landsbygdsdepartementet avvecklas och ministern för bostäder får som en tillikauppgift att arbeta med stadsutveckling. Det kan inte bli tydligare hur lite miljöpartister och socialdemokrater bryr sig om den del av Sverige som är större är storstaden, de människor som lever och verkar där. Det är denne minister, Mehmet Kaplan, Mp som jag blir främste opponent emot, samtidigt som de flesta bostadspolitiker med erfarenhet tvingas ägna sig åt annat. I en nyskriven artikel lyfter jag som ende kvarvarande Allianspolitiker fram tre områden där man måste vänta sig snabba resultat. Samtliga fyllda av konflikter mellan Socialdemoktratiska och Miljöpartistiska intressen, precis om det är i synen på energi, industri, försvar och ekonomisk politik.

Förutom att vara bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i Civilutskottet med hela sin bredd, kommer jag också att bli ersättare i Utrikesutskottet och ingå i Nordiska Rådet. Mitt nordiska och internationella intresse och engagemang får således visst utlopp. Det ska bli intressant att ägna sig åt Nordiska frågor, då just de nordiska vänorterna var en uppgift som kommunalråd här hemma.

Så här såg det ut vid min plats när Löfven blev statsminister
Nu är jag mitt uppe i motionsskrivandet och ännu så länge har mötesverksamheten på Helgeandsholmen inskränkt sig till öppningsceremonier, statsministerval och regeringsförklaring. Det kommer att dröja tills dess regeringen presenterar en budget innan utskottsarbetet börjar och ännu finns inga voteringstider, debatter eller sammanträden inlagda. Så snart regeringen satt igång sitt arbete kan man börja lämna interpellationer, det vill säga ställa svåra konfliktfyllda frågor, som regeringsmedlemmar oavsett erfarenhet och kunskaper är tvungna att besvara. Det gäller att använda tiden för att utveckla och formulera poltiken. Den grund vi bygger nu och det sätt som vi tar oss an oppositionsrollen ska bära fram till valseger inom fyra år. Vilken min uppgift blir där och då står skrivet i stjärnorna. Jag ska göra vad jag kan för att bidra till att vi kommer dit.

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: