fredag 15 augusti 2014

Samhalls nedläggning i Hyltebruk

Det är beklagligt att Samhall lägger ner i Hylte. En viss tröst i bedrövelsen är det att personalen inte förlorar sin anställning. Det är viktigt att skapa varaktiga jobb för dessa som i vissa fall har funktionsnedsättningar som begränsar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Samhall har historiskt sett spelat en viktig roll för dessa. Nu måste vi förlita oss på den ordinarie arbetsmarknaden säger riksdagsledamoten Ola Johansson (c) i en kommentar.

Centerpartiet tror på det sociala företagandet och vill göra det enklare att starta sådana.

Många vill starta upp verksamhet men saknar kapital. Därför vill vi öppna för att statligt riskkapital ska kunna användas i starten, genom att statliga kreditgarantier ställs ut. Pengarna ska komma både från statliga och privata fonder.

Vi vill också ge Myndigheten för delaktighet i uppdrag att utbilda chefer på medelstora och stora företag i hur de bättre kan ta tillvara på personer med funktionshinder i verksamheten.

4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag och det är genom att fler kommer i arbete som vi kan säkra kvalité i vård och omsorg. Riktiga jobb är bättre än åtgärder av olika slag och ofta handlar det om matchning. Matchning är ett viktigt inslag för att tillgång och efterfrågan ska mötas. Nyanlända svenskar, unga, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar möts av stängda dörrar, där företag som samhall spelat en viktig roll. Nu är det dags att dessa personer ges en möjlighet att etablera sig på en ordinarie arbetsmarknad.

Jag vill:

-          Göra om arbetsförmedlingen i grunden och införa en jobbfixarpeng. Ideella, privata och fackliga arbetsförmedlare ska i konkurrens med varann kunna få ersättning för att hjälpa arbetslösa att få ett jobb.

-          Stärka insatserna för att personer med funktionsnedsättning ska få jobb.

-          Införa matchningsanställningar som alternativ till den hårt kritiserade sysselsättningsfasen (Fas 3) och stegvis skrota ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Dem vill jag banta med en tiondel och använda pengarna till reformerna ovan.

-          Bredda YA-jobben till fler kategorier arbetssökande och fler branscher och företag.

-          Införa lärlingslön och satsa på lärlingsutbildningar.

-          Med mera..
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: