fredag 15 augusti 2014

Femton timmar senare tillbaks i Kungsbacka


Hallands snyggingar och affishnamn
Klev upp i normal tid lite före sju för att bli hämtad av en för mig okänd skogsägare från Fjäråstrakten kl 8.15. Bosse Karlsson, visar sig vara ordförande i Allarängens Bygdegårdsförening. Dem har jag velat prata med ända sedan deras samlingslokal drabbats av vandalisering och skadegörelse efter en uthyrning i somras, men inte kommit mig för att ringa upp. Det gäller ju som ordförande i förbundet att höra efter hur de 1418 medlemmarna mår och hur de upplever att exempelvis våra försäkringar fungerar, samt uppmuntra vid katastrofer som denna.

Kom så småningom till Nachestugan en annan fin samlingslokal, ägd av OK Nache, som jag passerat på min gamla MTB några gånger efter nästan genomförd tiomila Bockstenstur. 

Adnan försöker förstå :-)
Där fick jag med två riksdagskolleger. Agneta B (mp) och Adnan D (s) en lektion i hållbart skogsbruk och miljövård av Bosse, Ann-Charlotte, Lena och markägaren Lars från Södra Skogsägarna. Bara det ämne för en blogg. Skogen är ju vår viktigaste basindustri och exportvara.

Därefter vidare med tåget till Halmstad för ett par timmars arbete på biblioteket med att besvara mail, tala med lokalradion om stundande morgonintervju den 4 sept och besvara frågor från Nöjesguiden (??!) om bostadspolitik. Bytte några ord om strategier med listtvåan Jenny från Halmstad innan jag klev på Hallandstrafikens buss 400 till Hyltebruk.


Där höll jagen presskonferens om både lokal- och rikspolitik med Kommunrådet Henrik E och Anna R innan Centermötet och studiebesök på reningsverket, det nya och moderna inne på bruksområdet.

Henrik och Anna lägger ut text
Tjugotalet centermedlrmmar lyssnade till mitt tal om jobb, miljö, hela landet och varför det är viktigt med fortsatt Alliansstyre med ett starkt Centerinfytande. De ställde kloka frågor och gav mig en artig och uppskattande applåd efteråt.

Kl 20.06 lämnade jag Hyltebruk och tre timmar senare klev jag över tröskeln hemma i Kungsbacka och då efter att ha rest hem via Göteborgs C. Min valturné är en kollektivtrafikresa genom Halland. Man tvingas av olika omständigheter att leva som man lär och det är nyttigt.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: