måndag 16 juni 2014

Tågstrejken, vad handlar det om?!


Tågstrejken i södra och västra Sverige utvidgas, detta trots att medlarna kopplats in och parterna samtalat kring deras bud. Vi nås av väldigt lite information om vad konflikten egentligen handlar om och det ger utrymme för tolkningar. Det är väl inte min sak att ta ställning, men är man som jag, drabbad av att inte kunna resa i länet och dessutom riskerar inte kunna resa någonstans utan bil, kan man tycka att det borde ligga i mångas intresse att komma överens.

Jag har tagit del av SEKO:s argument och läst vad Almega säger och även om det inte sägs rent ut är min tolkning att det rör sig om en politisk strejk. Kommunal har tidigare strejkat för högre löner åt de många, främst kvinnor som arbetar med vård och omsorg. Dessa strejker handlar om att jämställa löner och hur arbete värderas. Här handlar det om anställningsvillkor och principer. Högre syften i en mansdominerad fackföreningsrörelse. Det är lätt att känna sympati för jämställda löner, men handlar det om lokförare som tjänar 35 000 kronor i månaden och som i snitt arbetar 28 timmar i veckan så krävs bättre förklaringar från fackens sida för att vi resenärer ska förstå varför vi inte ska kunna pendla till jobb, möten och semestrar i sommar.

Skulle SEKO-kraven bli verklighet blir den omedelbara konsekvensen att tågen börjar gå. Välkommet så klart! På längre sikt fördyras våra resor väsentligt, när schemaläggningen ska baseras på att 28 timmars effektivt arbete ska ersättas med en hög lön som motsvarar 40 timmar. Okej! De avtal som kommuner och regioner baserar sin kollektivtrafik på måste omförhandlas med operatörerna som redan idag har svårt att få ihop ekonomin på de linjer som berörs. Politiker och tjänstemän som vill hushålla med skattebetalarnas pengar söker förmånliga avtal, där offentlig driftsfinansiering kan användas till att förbättra servicen och utveckla utbudet, istället för att betala löner åt de som idag bemannar tågen. Tror den ambitionen är något alla partier kan ställa sig bakom, åtminstone principiellt.

Den ökade tillgänglighet som vi fått genom att trafiken avregleras ställs mot ökade kostnader och svårigheter att bemanna tågsätt. Satsningar på infrastruktur och bra service till allt fler jobbpendlare riskeras genom att Alliansens politik ska straffas ut, tre månader före valet. Att effektiviteten är en följd av att trafiken upphandlas i konkurrens är inte något alla kan begripa och troligen inte heller att fler kan få jobb när anställningsvillkoren medger tim- och tidsbegränsade anställningar. 

Om det kommer valdebatten att handla. Var sak har sin tid. Se nu till att komma överens så vi kan börja resa miljövänligt igen.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: