tisdag 20 maj 2014

Löjligt Hoff att starta danskt handelskrig med fläsk

I helgen uppmärksammades det att fyra danskar dött de senaste åren av blodförgiftning sedan de smittats av stafylokockbakterien MRSA. Det har visat sig att nio av tio danska grisar bär på bakterien, som är resistent mot de flesta former av antibiotika. Det gör att den inte går att behandla i de fall där den överförts till människor.

Centerpartiet kräver nu att EU inför gemensamma mål för att få ned användningen av antibiotika när det gäller djurskötsel. Vi vill se att målet ligger på samma nivå som användningen ser ut i Sverige i dag. I dag finns det en gemensam strategi i unionen, men det är bara Sverige som lever upp till den.
Halländske Socialdemokraten i Riksdagen Hans Hoff kräver av Eskil Erlandsson att han ska införa ett importstopp av Danskt griskött. Istället för att föra fram orealistiska förslag som han själv vet är i strid med EU:s fördrag borde han rannsaka sig själv och sitt partis landsbygdspolitik.

Genom att återinföra slakteriavgifterna, höja handelsgödselskatten och belägga fodertransporter och andra varuleveranser till lantbruket med en kilometerskatt vill Socialdemokraterna försämra den svenske grisbondens konkurrenskraft gentemot dennes danske kollega. Genom att satsa på landsbygdsföretagen – bönderna, samtidigt som satsningen på Matlandet Sverige fullföljs kommer vi långsiktigt att stärka konkurrenskraften hos svenskt lantbruk.
Att blåsa till handelskrig med Danmark om fläskimporten är fel väg, menar Ola Johansson (C). Istället måste vi få danskarna att förstå att deras djurhållning med svanskupering, trånga utrymmen och övermedicinering med antibiotika tillhör det förgångna. Regering och Riksdag har ett ansvar, liksom vi konsumenter. Självförsörjningsgraden på livsmedel måste öka och det är handeln, samt den offentliga upphandlingen som måste gå före. Konsumenternas val ska vara neutralt. Kvalitet, snarare än pris ska vara vägledande. Man ska kunna köpa livsmedel producerad i utlandet i trygg förvissning om att den att det producerats och förädlats hållbart, säkert och etiskt.
Därför är det verkningslöst att som Hans Hoff gör, föreslå ett importförbud från ett land, då ökar bara importen från ett annat. Tyvärr finns det länder med ännu sämre djurhållning än Danmark.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: