tisdag 15 april 2014

Ansvarstagande och tålamod, recepten för en positiv innerstadsutveckling

Jag träffade vår centrumutvecklare Henrik Olsson idag och bad honom säga några ord in i min bambusersändande mobiltelefon. Några sammanfattande ord om vad vi måste tänka på och vad han själv tar med sig till sin nya arbetsgivare, Falkenbergs kommun. Det här är vad han svarade på mina frågor.Man ska vara ödmjuk för komplexiteten i en långsiktig innerstadsutveckling. Det är många som äger delar av den komplexa väv som skapat en stad. Det har tagit 100 år och det är en utveckling som pågår. Många konflikter finns som är inbyggda och det är inget man ska ducka för. Det är kanske dessa som driver utvecklingen. Ta istället vara på det som är gemensamma utgångspunkter, att alla vill se något positivt och i olika grad är villiga att medverka till en hållbar utveckling, kommersiellt, socialt och ekologiskt.

Vilka konflikterna är ser man om man öppnar lokaltidningen, man vill samma sak men har olika lösningar. Några vill göra innerstaden fullt tillgängliga för biltrafik, medan andra tycker lösningen är att stänga bilarna ute.

Det finns olika viljor och motstående intressen, men det är kommunen och politikerna som måste ta på sig ansvaret för det övergripande och långsiktiga. Ibland agerar de lite konsekvent, samtidigt som de påtalar att det är näringslivet som ska ta på sig att utveckla torget, så säger man nej till näringslivets förslag. "Det är som om jag skulle fråga barnen vad de vill göra - ni bestämmer! Om dom sedan vill köpa godis, men jag vill åla till stranden så får man ju ha förståelse om de blir sura när vi åker till stranden utan godis".

Man måste ha tålamod och orka vänta ut skeendet för "plötsligt händer det". Söderåparken, lekplatserna, evenemangen och restaurangstråket är exempel på att saker och ting lossnar.
Det är bara att buga inför denne positive, kreative och tålamodsprövade eldsjäl som efter fem år börjar jobba för Millis i Falkenberg. Bopålarna och hjärtat är kvar i Kungsbacka, så vi ser varann igen.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: