onsdag 16 april 2014

Om byggbromsen, var skon klämmer med Rudolf Antoni

Tidigare idag träffade jag Näringspolitiske chefen hos Fastighetsägarna GFR, Rudolf Antoni. Vi bestämde att idag är det han som ställer frågorna och jag som efter bästa förmåga besvarar dem. Inte oväntat handlade det om hyressättning och vad det är i systemet som gör att det bromsar upp investeringstakten i just hyresrätter, medan andra upplåtelseformer är enklare att bygga. Starta filmen som är 5 minuter lång. Mina svar är väl inte spikraka och inget är väl gjutet i betong när det gäller hur vi reformerar hyressättningen och ändå behåller besittningsskyddet och skyddet mot ocker. Politikernas tystnad och rädsla at diskutera återkom och jag framhålls som en av de mest frispråkiga.Innan mötet hann vi med att prata om vad olika aktörer tycker i frågan med stöd av en full hand i poker. Det gäller att gå all in om man ska våga reformera bostadsmarknaden. Och vet man bara om att man sitter på en Royal Straight Flush går det väl an.


Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: