torsdag 20 mars 2014

Vi säger som det är om jobben....

Det är i små företag jobben skapas och det är med hjälp av dessa jobb som utanförskapet bryts och alla får möjlighet att vara med och bidra till välfärd och skola. Det är i korthet budskapet från chefsekonomen Martin Ådahl i den film som ligger ute på YouTube och som nås från Centerpartiets hemsida.

Min egen erfarenhet av jobb är lång och varierad. Med kort och målinriktad skolgång (jag är utbildad till verktygsmakare) har jag varit anställd i det största exporföretaget och som chef i ett konsultbolag haft dem som kund.

Min personliga reflexion kring detta med företag och arbetsmarknad är att det är ofrånkomligt att industrin alltjämt är en viktig motor och en möjliggörare för jobb i små företag. Särskilt tydligt blir det här i Västsverige där bemannings- och konsultföretag, städfirmor, transportföretag å ena sidan och å andra sidan forskning & utveckling, högre utbildning och olika former av fristående skolor med olika inriktning bidrar till att hela vår arbetsmarknadsregion kan växa hållbart.

Unnaryds modell ligger i Hallands allra östligaste utpost på gränsen till Småland. Familjeföretaget är bäst i Europa på skräddarsydda modeller av komponenter till de största fordonstillverkarna. Viktigt för dem är att kommunikationerna är goda och att det finns ett stabilt och snabbt bredband. Allra viktigast är att de lyckas attrahera utbildad personal som kan köra maskinerna (verktygsmakare som jag) och göra beräkningarna som krävs för att kunderna ska fortsätta betrakta dem som ledande, trots att de sitter i Unnaryd.

För oss i Centerpartiet är villkoren för att kunna driva företag i hela landet avgörande för hur vi ska lyckas fortsätta vara ett framgångsrikt exportland.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras och förbättra sin matchning. Det som gynnar företagen är bäst för de som söker anställning. Denna insikt är stark hos konsultbranschen där det ständigt handlar om att finna exakt den personliga profil och erfarehet som kunden letar efter, gärna till ett konkurrenskraftigt pris. Att unga nyutexaminerade ingenjörer, tack vare halverade arbetsgivareavgifter är konkurrenskraftiga och mer efterfrågade idag talas det allt för sällan om. Industrin väljer hellre en 25-åring från Borås högskolas maskiningenjörsprogram än att lägga ut utvecklingsuppdraget till Polen.

Den berättelsen borde komma fram oftare, Martin Ådahl!

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: