fredag 24 maj 2013

Ingen trängsel när ansvar ska utkrävas

Sverige behöver mer av gränsöverskridande samarbete för att lösa aktuella problem och satsa långsiktigt på hållbar tillväxt. Veckan började med händelserna i Husby och andra Stockholmsförorter. Jag är definitivt inte rätt person att spekulera i orsakerna till dessa och därmed är det meningslöst att försöka sig på att föreslå åtgärder. I det akuta läget får vi lita på att polisen och räddningstjänst gör sitt jobb, att de som bor i de drabbade förorterna sluter sig samman för att i handling visa att skadegörelse inte är acceptabelt och att det finns alternativ.

Tillbaka till Göteborg och den skam vi känner inför ett ledarskap som agerar kortsiktigt och populistiskt i ett läge där långsiktgihet och ansvar skulle behövas bättre. Mycket är sagt och skrivet om det Västsvenska paketet och den finansieringsöverenskommelse där trängselskatter ingår som en del. Varför ska man lura i Göteborgarna att de kan besluta om att avkaffa en lag som Riksdagen stiftat? Vad skickar det för signaler till Göteborgarna och vi som bor i kranskommunerna, när man spelar rysk roulette med våra möjligheter att skapa en hållbar och uthållig tillväxt där alla ges chansen att vinna, även vi som bor i förorterna. När ska det gå upp för Göteborgarna att ett nej till trängselskatter i folkoröstningen (om det mot all förmodan skulle vinna och ännu mer oväntat, påverka riksdagsbeslutet) innebär att kranskommunernas bilpendlare ges chansen att smita från notan, medan Göteborgs skattebetalare, även de som aldrig passerar en tullstation, sitter kvar vid bordet.

Aldrig förr har det varit så tydligt att det krävs ledarskap och samverkan för att bygga ett hållbart Sverige där människor kan närma sig varann. Är det nödvändigt att Riksdag och Regering ska kliva in när detta ledarskap går och gömmer sig? Hoppas inte det, utan att Göteborgarna tar sitt ansvar nu när det lämpats i deras knä. Vi andra har förvisats till läktarplats av Göteborgs kommunfullmäktige.

Ola Johansson
Centerpartiet

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ang. Vägtull

Den skam som eventuellt finns ska belasta de beslutsfattare som inför medeltida uppbörder för att finansiera projekt som i andra regioner kunnat hanteras utan korkade lösningar.

I Stockholm har skatt införts på bilism i innerstaden däremot är passagen fri (Essingeleden), I Malmö såldes kommunala bolag för att klara de satsningar som gjorts.

I västsverige införs en vägtull, där driftskostnaden är 300 milj. om året, kul för de företag som får intäkterna men knappast för betalarna, som blir belastade för transport på en sedan länge betald väg, där inga alternativ finns.

Sen är principen intressant, i Varberg ska en tågtunnel anläggas, ska även Varbergs kommun få tillåtelse att sätta upp en vägbom på E6:an ?
Falkenberg har säkert något angeläget projekt som de behöver pengar till - som sagt ovan, när konsekvensen rullas ut så förstår jag varför vägtullar försvann som finansieringsmodell.

För den som är intresserad så kan Rhen vara ett utmärkt studieobjekt, där finns praktiskt taget en borg efter varje krök, de ser trevliga ut idag men uppfattades knappast som det, för dem som befraktade. floden förr i tiden.

Mats Börjesson

Ola Johansson sa...

Tack för din kommentar Mats. I Varberg handlar det "bara" om ett dubbelspår en ny sträckninga av järvägen och en nedgrävd station. Det kommer att generera fler attraktiva markområden som kommer att kunna realiseras och inbringa pengar, men det är också en del av gemensamma prioriteringar i Västsverige, där Halland är en del, åtminstone när det gäller överenskommesler som görs med staten om medel för investeringar i det Västsvenska paketet. Det är tråkigt tycker jag att inte politiker, närde valts, har rätt att genomföra de förslag de gått till val på och fått väljarnas förtroende för. I Riksdagen är beslutet om trängselskatter redan fattat förra mandatperioden och lagen är stiftad om hur den isamling av medel skall ske som bidrar till medfinansieringen. Att betalstationerna är satta så handlar uteslutande om att det är ett val man gjort för att få in de medel som behövs. Nu kommer det också att bli möjligt att ta betalt av alla som passerar, även utländska långtradare. Det är konstigt att personer som bor inom betalstationernas ring men aldrig passerar dem får rösträtt i en folkomröstning som berör kommuninnevånare i andra kommuner som betalar och som i längde gynnas av att passagerna blir snabbare och mer miljövänliga, samt att kollektiva alternativ görs mer attraktiva. Hur kan Göteborgarna tro att de får fatta beslut över våra huvuden? När det gäller att stärka Västsverige och vår regions konkurrenskraft måste vi ta ett långsiktigt ansvar och inte falla för kvällstidningars spekulativa och kortsiktiga lösnummersjagande. Heder åt GP som tydligt redovisar alternativen och konsekvenserna.

Anonym sa...


Om det ska folkomröstas så bör det göras i hela Göteborgsregionen, men fokus Bör ligga på statens hantering av vår region, och vad som kan/måste/bör göras där.

En är att vägtull är en ineffektivt och dyrt sätt att beskatta medborgare på. Det är dessutom helt oacceptabelt att betala vägtull för att köra på en sedan länge betald genomfartsled, vilken annan väg ska resenärer som åker mellan Kungälv och Kungsbacka välja ?
Återigen, jämför med Stockholmsregionen, de är ett utmärkt system för kollektivtrafik som hela Sverige var med och betalade för det ansågs vara en riksangelägenhet, dessutom är passagen fri på Essingeleden vilket gör att södertäljbor kan resa till Uppsala utan vägtull - jämför! det hänger inte ihop Ola !

Det jag kan konstatera är att Västsverige gjort ett riktigt dåligt avtal med staten. Här faller ansvaret tungt på förra riksdagens västsvenska representanter, samt de som representerat Västsverige i förhandlingar med staten. Är det någon fråga som behöver drivas över partigränserna så är det att avskaffa vägtullen, sen hur Göteborg gör med avgifter på infart in i staden kan jag tycka är upp till dem som bor där.

Personligen tror jag att detta system kommer att motverka utveckling och konkurenskraft, då avgiften för många hushåll blir betungande, och de flesta pendlade inte har några realistiska alternativ, vilket gör de att de förväntade miljövinsterna uteblir.
Sen kan jag fundera över vilka signaler som Göteborg som fordonsstad sänder ut när man är den stad som beskattar fordon hårdast i Sverige.
Att utländska långtradare kommer att betala avgiften tror jag inte mycket på - men givetvis måste man försöka.

Som kuriosa, igår betalade jag vägtull för en månad, 47 SEK, undrar vad nettot blev ?


Mats Börjesson