torsdag 21 mars 2013

Bostadsfrågor på Framtidsstämma

Rubriken får bli rak och tydlig, utan krusiduller. I morgon och fram till söndag håller Centerpartiet sin extrastämma för att fastställa ett idéprogram som ska peka ut riktningen för politiken den närmsta tio åren, med ideer som förväntas stå sig bortemot 20 år. Ingen lätt uppgift att formulera tankar som beskriver ett samhälle vi i många avseenden knappt kan föreställa oss.

Processen har varit uppmärksammad och omskriven sedan dagarna före jul, då det ursprungliga förslaget presenterades. Sedan dess har ett intensivt diskuterande i medlemsleden lett fram till konkreta ändringsförslag som skickats in av distrikt, kretsar, avdelningar, student-, ungdoms- och kvinnoförbund, samt enskilda medlemmar. Så även jag. Mitt mål har redan från början varit att uppmärksamma bostadspolitiken. Ett område som jag blir allt mer övertygad om, ligger centerpartister ute i landet varmt om hjärtat, men som inte partiledningen riktigt vill ta till sig.

Nu har processen kommit så långt att jag kunnat konstatera att även om det reviderade programförslag som partistyrelsen tagit fram, är väldigt bra, så saknas fortfarande bostadsfrågorna. Trots att en rörlig bostadsmarknad och en lossad byggbroms främjar hållbar tillväxt och utveckling i hela landet.

Nu står mitt och alla de andra som stöttat mina tankars hopp till de båda stämmokommittéer som behandlar området "Miljö och grön tillväxt", där jag och flera andra tycker frågorna hör hemma. På rad 299 vill jag att följande textrader infogas:

"Med enkla regler och starka drivkrafter att investera i bostäder kan byggandet öka i hela landet. En väl fungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighet och mångfald. Samhället skall sörja för att erbjuda värme och tak över huvudet åt de människor som inte med egen förmåga kan behålla en bostad."

Låt oss hålla tummarna och hoppas att ett bra förslag läggs från kommittéerna så blir resan lite enklare när jag under debatten ska argumentera för vår sak.

Ola Johansson
CenterpartietInga kommentarer: