onsdag 13 mars 2013

Rekordbygge i Solnas Arenastad

Spola isen för glatt bandyspel den 16 och idag 17 mars.
Nu har bostadsturnen landat i Solna och vad är värt att se, om inte Friends Arena och Arenastaden. Solna är säkert den kommun jag kommer att besöka som har de högsta ambitionerna för sitt bostadsbyggande. 3000 Bostäder om året! Är det någon Svensk kommun som slår det? Är det förresten någon Centerpartikrets någonsin som kommer att bjuda in till ett politiskt möte till vår nya nationalarena för fotboll - Friends Arena? Tror inte det, men jag känner mig hedrad av att få vara dragplåstret den gången det hände. Vi fyllde inte läktarna, men väl en av logerna med drygt tio deltagare på det tidiga frukostmötet i onsdags, samtidigt som isen spolades och gjordes i ordning för helgens bandyfinaler.

Anna C Nilsson, Solnas C-kommunalråd och jag.
Arenastaden är ett samarbete mellan flera aktörer och det är ju ingen hemlighet att Solna stad är än av dem. Jernhusen, som äger stationen och spårområdet med gamla godsterminaler i norra och östra delen, Svenska Fotbollsförbundet, fastighetsbolaget Fabege och PEAB samverkar för arena, kontor, köpcentret Mall of Scandinavia (som ska bli Nordens största) och inte minst bostäder. Det gamla området, som förutom några färdga kontor (Vattenfall, Apoteket, Carlsberg - härlig mix), hotellet och förstås Friends Arena är en stor byggarbetsplats, var förr ett nedgånget industriområde som man inte gärna vistades i utanför arbetstid, berättar Kommunalrådet Anna C Nilsson (c). Sedan Svenska Fotbollsförbundet bestämde sig för att riva Råsunda och bygga en ny modern fotbollsarena såg Solna stad möjligheten att länka samman de ambitionerna med en helt ny attraktiv stadsdel, på en plats där järnvägen knyter an emot resten av landet och världen, via Arlanda. Är det någonstans det kommar att vara möjligt att bygga bostäder med lönsamhet är det här. Ingenstans får jag intrycket att det är enkla och billiga bostäder det planeras för. Markförsäljningen för bostäder har finansierat all infrastruktur. Speciellt inressanta kommer stadsradhusen på taket till köpcentret att bli (7 våningar högt) och förstås de fem punkthusen, med ustsikt över både sjön och arenans gräsplan.

Fribiljetten kommer en av Brf-erna att heta och det är ju ett passande namn på "Snikens kulle". Här ska det bli fem hus med vardera 143 lägenheter. Prislappen hamnar mellan 1 300 000 och 5 900 000 kronor. Målgruppen är inte som man kunnat tro, välbeställda pensionärer, utan de som är födda på 80-talet, familjer och människor i arbete. Ska man klara det i den åldern är det bra med rika föräldrar.

Hit är det meningen att man ska kunna åka kollektivt, men det är en lite kluven intällning till bilen som råder i Solna. Parkeringsnormen på 1,0 är högre än tidigare (0,8). Att det planeras i stor skala för cykling får jag reda på först sedan jag frågat. Förhoppningsvis är det numera så självklart att man väljer att inte tala om det. Konflikter uppstår mellan de som vill bevara och de som vill utveckla. Namnlistor cirkulerar och man får räkna med överklaganden på den översiktsplan som ska utveckla området runt arenan och sjön. Visst kommer det att märkas med ett jättestort köpcenter, hotell för 1000 gäster, 5000 nya boende och 15000 nya arbetsplatser. Inte att förglömma varje gång arenan fylls för idrott och konserter (Bruce i sommar - överger Ullevi - också ett sätt!!). Någostans behöver det byggas för en fullstatt Friends Arena kommer till Stockholm varje år också för att söka sig en bostad. Det är en utmaning, inte bara i Solna utan i alla länets kommuner.

De som flyttar till Arenastaden kommer till 59 % från de norra stadsdelarna runt Storstockholm och hela 37 % bor i Solna redan. Förankringen i hemkommunen är större än man kan tro.

Miljö och hållbarhet då? Ja förutom att det är kollektivtrafiken som ger attraktionskraft och planerna på cykelvägar så byggs det 25 % under BBR och miljöcertifierat brons, enligt LEED. Inte jättehögt kanske, men det visar att certifiering är viktigt för de som ska äga fastigheterna långsiktigt. PEAB menar att det är något de gör för att lära sig - det brådskar.

Tack Solnacentern och tack kommunalrådet, Anna C Nilsson i Solna och Centerpartiet som skrivit om det här.

Det här är en modell av byggplanerna runt Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet som avslutade mitt Solna-besök. Världsledande forskning, avancerad sjukvård och tusentals studenter från hela världen kommer att lockas hit. Att få fram studentbostäder och få finansiering för dessa med hjälp av forskningsdonationer är kanske inte så lätt, men det hänger samman.

Ola Johansson
Centerpartiet

 

Inga kommentarer: