söndag 24 mars 2013

Centerpartiet lyfter in bostäder i idéprogram

I går kunde jag glädjas över en liten framgång på Centerpartiets Framtidsstämma, då en av stämmokommittéerna gillade mitt förslag till skrivning om bostadspolitiken. I det slutliga förslaget stod det: "Med enkla regler och starkadrivkrafter att investera i bostäder kan byggandet öka i hela landet. En välfungerande bostadsmarknad präglas av rörlighet, låga trösklar, långsiktighetoch mångfald. Det är också viktigt att kunna utnyttja attraktiva lägen för bostadsbygande i hela landet.

Efter del dividerande då förslaget, först plockades bort och sedan återkom under en annan rubrik än det urprungligen var tänkt, blev det sent i går eftermiddag klart för debatt. En debatt som återstartade idag kl. 07.30. Flera talare stödde mitt yrkande och när det blev dags för omröstning vann det med överväldigande majoritet.

För mig är det en självklarhet att bostadspolitiken ska med, men det har varit svårt att få gehör både från idéprogramsgruppen och partistyrelsen. Partiets medlemmar, deras valda ombud här på stämman är lättare att övertyga.

Vad är det då som ligger bakom texten ovan? Lite egna reflexioner som det kan vara värt att spinna vidare på när det strax är dags att skriva svar på de motioner som kommer in till Partistämman i Karlstad senare i år.

Enkla regler - ingen våldsam kritik mot de regler som råder, men en större frihet att utforma planer borde vara den ultimata regelförenklingen.
Starka drivkrafter
- här kan man väga in marknadsmässighet och även skattestimulanser och direkta bidrag om man så vill och även möjligheten att bygga strandnära (kom med i senare delan av yrkandet)
Hela landet
- självklart krävs det mer av förenkling och bättre drivkrafter i de svagare bostadsmarknaderna.
Rörlighet
- tillgången till bostäder skapar tillväxt
låga trösklar
- krävs för att inte åstadkomma ett boendeutanförskap för ungdomar
långsiktighet
- kan beskrivas som hållbart, men det handlar också om den långsiktiga ambitionen som borde råda att bygga förvalta och underhålla hus
mångfald
- kan ju tolkas som etnisk och socioekonomisk, men också en valfrihet bland upplåtelseformer och bostadstyper för olika plånböcker

Ola Johansson
Centerpartiet


Inga kommentarer: