fredag 22 februari 2013

Bostadsturne i Södra Bohuslän, tre goda exempel

Fredag den 22 februari, kallt, klart och tidigt. I alla fall för mig som spenderat veckan förkyld i Stockholm. Passade på att boka in två GR-kommuner på min turné. Kungälv och Stenungsund präglas båda av en hög inflyttning till många attraktiva boendemiljöer, framförallt kustnära, men också inom bekvämt tågpendlingsavstånd till Göteborg.

Första anhalten blev Ytterby utanför Kungälv, på vägen mot Marstrand. Där ligger järnvägsstationen eftersom Kungälvsborna på den tiden tyckte att järnvägen drog synden till staden, därför borde den förläggas i Ytterby. Detta enligt samhällbyggnadsberedningens ordförande den jordnära och praktiske Ove Wictorsson, C. Ove har koll på läget och såg till att jag i Ytterby fick träffa de två jättarna NCC och SKANSKA och bevittna skillnader och likheter i två näraliggande projekt med hyresrätter.

Extremt tajta processer med hos NCC
NCC väljer att arbeta med strikta produktkoncept och extremt tajta processer. P3.03 heter byggnadstypen i Ytterby och den första som byggdes finns i Vallda, Kungsbacka. Avvikelserna från byggnadsspecifikationen inskränker sig till någon färgsättning efter önskemål från kommunerna. Enda undantaget finns just i Vallda där Kungsbackas bygglovshandläggare krävde ytterligare förändringar för att inte föreslå nämnden avslag. Den sortens godtycklig tillämpning av detaljplaner gör att byggföretag med färdiga bostadsprodukter väljer bort vissa kommuner. Den som får betala för det är de som lämnas utan bostäder och de som betalar merkostnaderna för särkrav av den typen.

Energikrav, menar jag, är något annat. Där tycks alla vara överens om att det är de låga ambitionsnivåerna i Boverkets byggregler som borde skärpas, så kommuner med ett ambitiöst ledarskap och en plan för hållbarhet kan ägna sin kraft åt annat än att styra valet av bostadsprodukter. Om detta ska jag tala med Boverkets GD, Janna Valic som jag uppvaktar på onsdag med Carlos Andersson från Passivhuscentrum i Alingsås och kommunalrådet Karolina Ström, Mp, Malmö nere i Karlskrona. Om kommuner med de högsta ambitionerna på tillgänglighet och liten mängd tillförd energi kan enas om standards kommer byggföretagen att ta fram produkter.

På granntomten står 28 av SKANSKA:s hyresrätter klara åt Kungälvsbostäders hyresgäster att flytta in. Även de bygger industriellt men med en annan teknik och inte samma strikta disciplin på arbetsplatsen. Mängden fimpar på marken avslöjar sådant.

Att rökning inte är tillåtet på NCC:s byggarbetsplats kan ju bero på att cellplast (frigolit) är den huvudsakliga beståndsdelen i grund och väggar. Dessa lyfts enkelt på plats, därefter fylls formarna med platsgjuten betong berättar arbetsledaren Emelie.

Arbetsledaren på bygget Emelie i mitten. Den stora mängden frigolit förvånar. Väggarna gjuts inuti skalet av cellplast.

SKANSKA får sina bostäder levererade som byggsatser, med färdigkaklade badrum, väggar, installationer, väggelement inklusive fönster, etc. Olika metoder med en sak gemensamt. De är exempel på en utveckling i byggbranschen som kommer att göra byggandet med effektivt, men som också ställer nya krav på kommunernas sätt att skriva detaljplaner med utrymme för koncept och för bygglovshandläggare att sätta egna ambitioner åt sidan och lita på den sökande.

Det tredje exemplet såg jag i grannkommunen Stenungsund, där en lokal byggare, Adesso bygg, gör exakt samma sak som NCC men i det lilla lokala formatet. Byggkostnaden för dessa välutrustade trähus i vacker miljö är bara 14000 kr/kvm och hyrorna blir därefter, överkomliga. De prefabricerade elementen byggs i Ödsmål och ännu så länge monteras de bara i samma kommun, Stenungsund. Lokalkännedom, förtroende och kvalitetstänk gör att bostadsrätterna går åt utan marknadsföring och till skillnad mot jättarna väntar inte ägaren Roger Andersen med att bygga tills de är sålda.

Slutligen stort tack till Ove Victorsson och Arne Ohlsson, C, i Kungälv respektive Stenungsund, Henrik Levin, Henrik Haglund och Mirsad Radoncic på Kungälvs kommun som gav ovärderlig kunskap om nya och gamla PBL, samt konkreta tips på vad som kan bli bättre. Dag Röine, platschef på SKANSKA, Henrik Lindblad, NCC och Lennart Kristiansson, C, ordförande i Kungälvsbostäder.

Ola Johansson
CenterpartietInga kommentarer: