lördag 16 februari 2013

Bort med byggbromsen i Ulricehamn och Bollebygd

Bostadsturnen drar vidare över landet och i fredags besöktes Bollebygd, nära Kungsbacka och därefter Ulricehamn. Två kommuner i Västsverige med olika storlek, men med delvis liknande förutsättningar. Båda är attraktiva att bo i men beroende av närliggande kommuner för arbetsmarknaden.

Byggkostnaderna och osäkerheten gör att efterfrågan inte möts av ett tillräckligt byggande, det är ett mönster som tycks gälla i hela landet. Finansieringsfrågan och bankernas inställning borde vara enklare att åtgärda, än att ta bort det bolånetak som hindrar många, framförallt barnfamiljer att bygga sig ett hus. Det är bankernas lånevillkor som står i vägen även för planer på flerfamiljshus i tillväxtområden. Än värre är det såklart för den som vill bygga ett hyreshus utanför dessa.

Konkurrensen och effektiviteten kan förstås bli bättre och kostnaderna att bygga kan minska, men det är byggkraven och detaljstyrningen från kommuner i utformningen av planer som driver upp kostnader menar många. Hållbarhet måste få lov att kosta, eftersom det ger lägre kostnader i förlängningen och är vårt enda alternativ. Det är en av de insikter som affärsbankerna borde ha, men det är den som vill bygga som ska skrapa ihop det kapital som behövs för att våga sätta spaden i jorden.
tre kloka gubbar i Ulricehamn: Torbjörn Isaksson, Voten,
Sigvard Ståhl, Hökerums bygg och Rolf  Granlund, STUBO
Gäller det privatpersoner så är ett bosparande som är skattesubventionerat en väg, en annan är att låna först och amortera sen. Det är genom hyresintäkter som kapitalet för nyinvesteringar och renoveringar skapas och i längden är det ohållbart när regleringen av hyresnivåer hindrar tillkomsten av nya hyresrätter. Ägarlägenheter, kooperativ hyresrätt är nya upplåtelseformer som inte har fått något genomslag och några menar att vi har de upplåtelseformer vi behöver och att det gäller att få dessa att samverka. Det säger Sigvard Ståhl, VD för Hökerum bygg, ett företag som bland annat vågat satsa på bostadsrätter i Länsmansgården i Göteborg. Ett typiskt utanförskapsområden på Hisingen.

Krångel som fördyrar byggande lyfts av de flesta fram som ett hinder. Det mesta krånglet genereras dock av långa och många överklagandeprocesser, somliga i rent okynne, bara för att hindra och fördröja ett angeläget byggande av bostäder, gruppbostäder, förskolor, etc. Vem ska få lov att överklaga, ska det kosta något och hur många instanser tillåts man att överklaga till? Det är sådant som vi politiker måste ta ställning till för att byggbromsen som ligger an och hindrar rörligheten på bostadsmarknaden ska sätta byggandet i rullning.

På debattforumet Newsmill skriver jag om några förslag som behövs i bostadsministern Stefan Attefalls snickarbälte.

För mycket fokus i den politiska debatten hamnar på vilken upplåtelseform det gäller. Alla bostäder som byggs är välkomna och varje flytt från ett boende till ett annat som passar det liv du vill leva hjälper någon annan som väntar att finna en bostad.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: