onsdag 23 januari 2013

Rödbrun röra

Idag har Riksdagen debatterat och röstat om betalningsvillkor. Om det kan man läsa i dagens DI . Debatten går att följa på Riksdagens hemsida. Innan helgen så fick jag en debattartikel publicerad på SVT Debatt där jag jämför Socialdemokraternas, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och nu även Sverigedemokraternas linje med en absolut trettiodagarsregel som "Dambergs Döbelnsmedicin". Om det skrev jag ju i gårdagens inlägg. Läs gärna om Döbeln vid Jutas ur Runebergs dikt här.
Idag har vi som sagt haft en debatt och ett beslut som gick Alliansen emot, med siffrorna 161 -157. Sverigedemokraterna deklarerade att de inte hade för avsikt att stödja sitt eget förslag, utan rösta med rödgrön reservation. Återigen en Röd-brun-grön röra i Riksdagen med ett parti som agerar helt oförutsägbart och som dessutom grundar sina ställningstaganden på felaktiga antaganden.

SD-ledamoten Sven-Erik Sällström begärde replik på mig och försökte få mig att tro, tillkännagivandet om att regeringen skall återkomma med ett lagförslag med 30 dagar, var samma sak som att det åter är öppet att förhandla och med Sverigedemokraternas förslag som ett av buden. Samma sak tror den kände företagare som lobbat mot mig och andra partiföreträdare som har fått för sig att regeringen kan återkomma med ett annat förslag än det Riksdagen har tillkännagivit. Tror inte det. Vad vi åsett idag är ett nytt rekord i oförutsägbarhet och kaos i kammaren. Den metoden har prövats förr - i Tyskland på 30-talet.
I mitt anförande hade jag många och i egen erfarenhet välgrundade argument, varför avtalsfriheten är viktigt. Jag tycker ni kan lyssna på det, eller ladda hem snabbprotokollet när det väl kommer upp. Jobben riskerar flytta utomlands och småföretag kan komma att hamna i likviditetskris om det är de som är köpare. Allt till följd av en överdriven tolkning av ett EU-direktiv som Sverigedemokraterna ansuter sig till. Lite roligt blir det när Sällström i debatten jämför Sverigedemokraterna med en blind höna. En hel hönsgård!
Nu ser vi fram emot vad som händer när Regeringen och Justitiedepartementet återkommer med besked om hur de ska hantera dagens beslut. Ska bli intressant att höra vilken domen kommer att bli över dagens majoritet bestående av S, V, Mp och SD.

Ola Johansson
Centerpartiet

P.S
Vad tycker du? Skall det vara 30 dagar utan undantag, eller är avtalsfriheten viktigare?

Kommentar den 24 januari:
Gårdagens beslut om tvingande 30-dagarsregel för betalningar skall effektueras, skriver Annie Lööf och Beatrice Ask i SvD-Brännpunkt idag. Men att inskränka avtalsrätten och ensidigt korta betalningstiderna när våra grannländer inte gjort det är ej oproblematiskt.

Inga kommentarer: