torsdag 31 januari 2013

Bostäder åt lego-soldater

Lego-soldat är kanske inte helt rätt sätt att benämna de anställda gruppchefer, soldater och sjömän som de närmaste åren kommer att utgöra vårt försvar. Idag ställde jag en fråga till Försvarsministern Karin Enström om hon insåg problemet med att få fram bostäder åt vuxna människor som inte kan, eller vill bo i kasern på logement och sova i järnsängar med rutiga lakan.
Det behövs mer än lego för att få fram de tusentals bostäder som byggföretag nu tvekar att bygga på grund av osäkerheten som alltid råder och handlar om vilka förband som får vara kvar och vilka som hotas av nedläggning. Jag efterlyste en mer aktiv roll från försvarsmakten att medverka till att bostäder frigörs till soldater och deras familjer. En av de få lösningar hon gav innehöll medverkan från stiftelser. Stiftelsen MHS Bostäder får inte verka utanför Stockholmsområdet och kan därför inte bidra i resten av landet. Här behöver försvarsmakten ta en aktivare roll och det tror och hoppas kommer att gå upp för försvarsministern så småningom. Om inte annat den dagen då mina farhågor besannas och personalrekryteringen i försvarsmakten börjar kärva. Men så långt hoppas jag det inte behöver gå.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H0C120130131fs&doctype=fs

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: