tisdag 4 december 2012

Mörkad verklighet om bostäder åt unga

För en stund sedan damp ett pressmeddelande ner i min mailbox, med följande citat:

"- Regeringspartierna och Sverigedemokraterna sviker de unga idag och inför i princip en hyreshöjning för de många som bor i osäkra andrahandsboenden, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu."

Det som slår mig är att den beskrivning jag läser stämmer bäst in med hur situationen är idag. Många ungdomar tvingas bo under otrygga former och betala hyror som är helt oreglerade och som dessutom betalas svart till en bostadsrättsägare som håller sin uthyrning hemlig för bostadsrättsföreningen.

Det stämmer att Riksdagens Civilutskott idag fattat beslut om de olika förslag som skall underlätta för fler att få tillgång till bostad, genom att även privatbostäder, som exempelvis bostadsrätter kommer ut på marknaden, med en hyressättningsmodell som är rättvis och reglerad. För det finns en majoritet i Sveriges Riksdag.

Vad som inte sägs i pressmeddelandet är att Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet förenat sig med Sverigedemokraterna i att det alltjämt skall vara möjligt för bostadsrättsföreningar att neka de bostadsrättsinnehavare som av olika anledningar inte kan använda sin bostad efter att ha bott i den under minst ett år, tillåtelse att hyra ut. Under den tiden skall hyran inte vara högre än att den täcker kostnaden för att äga lägehenten och en ersättning för den förväntade kapitalkostnaden. Det är givetvis möjligt att komma överens om en lägre hyra och att skriva kontrakt på den. Det viktigaste av allt är att vi nu vill ge en möjlighet för den som utsätts för det man brukar kalla för ockerhyror att kunna överklaga till hyresnämnden och hyran återbetald.

En bostadsrättförening kommer om Regeringens förslag inte röstas ner av SD och den övriga oppositionen, alltjämt att kunna tacka nej om det finns beaktansvärda skäl, som till exempel att föreningens verksamhet skulle bli lidande av att allt för få medlemmar är bostatta i fastigheten. Vi kommer att föreslå att en avgift ska kunna tas ut av föreningen som till viss del kompenserar för det. Skulle Regeringens förslag inte vinna gehör behöver inte föreningen ange något skäl alls till sitt nej och då kan man endast spekulera i vilka motiven är. Ett skulle till exempel kunna vara att den förväntade hyresgästen är invandrare.

Mer än 80 % av ungdomar i Stockholm och Uppsala uppger att de haft erfarenhet av missförhållanden i form av svarthandel med hyrekontrakt, eller på annat sätt blivit lurade. Mer än 40 % har erfarenhet av överhyror. Det är dagens situation som vi vill förändra med vårt förslag. Därmed skapar vi bara i Stockholmsområdet tillgång till mellan 20 000-40 000 tomma lägenheter. Givetvis utesluter inte det att vi gör vad vi kan för att få fart på bostadsbyggandet och det finns ingen motsättning mellan att bygga långsiktigt för unga och att ordna bostäder åt de som idag är bostadslösa.

Under diskussionen är det ingen som motsatt sig privatuthyrning som princip. Jagvillhabostad.nu och Socialdemokraterna med stöd av Mp och V har själva inte presenterat någon idé vad de vill göra för dem som är i akut behov av bostad. Det här handlar om att mörka, förvanska, skrämmas och att dra växlar på mångas utsatta situation. En reglerad privatuthyrning är något alla kommer att vinna på.

Ola Johansson
Centerpartiet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror inte du begriper hur bostadssituationen ser ut i Stockholm. Det där snacket om svartuthyrning etc är bara flummeri dessutom. Nåt som Fastighetsägarna lobbat fram.

Martin Lindvall sa...

Något vi "lobbat fram"?! Läser du tidningar? Talar du med bekanta som har haft svårt att finna en bostad i Stockholm? Har du lyssnat på någon forskare som tittat på marknaden?

Martin