fredag 23 november 2012

Varför Ola Johansson (c) tror att sjöfarten har en framtid

Idag har jag varit på redareföreningens årsmöte i Göteborg, som inleddes med en paneldebatt med alla Riksdagspartier representerade, utom V som inte hade någon att skicka. Debattledaren Jan Mosander bad oss att i förväg formulera ett svar (1 min) på varför vi tror på framtiden för Svensk sjöfart. Det här är min inledning:

På det stora hela finns ett stort söktryck på de sjöfartsutbildningar vi har i Kalmar och Göteborg. Kraven att komma in har ökat på senare tid.

Många svenska ungdomar har bestämt sig att arbeta som sjö- eller maskinbefäl eller med sjöfartslogistik och det om något är ett kvitto på att det finns en framtidstro.

Men dessa ungdomar förväntar sig att vi ger dem något tillbaka!

Först och främst måste den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft stärkas och som en följd av det utflaggningen bromsas och vändas tillbaka.

Kvalitén på utbildningarna måste fortsatt vara hög och investeringar göras i simulatorer och lärarkompetens på våra skolor

Praktikplatser behöver finnas på Svenska fartyg som utgår från övertygelse och ambition från redarna själva att se en framtid för svensk sjöfart

Anställningsförhållandena måste vara sådana att det känns attraktivt att söka sig till sjöfarten – det ska vara ”Schyssta bananer”

Politiker och bransch måste tro på – och vara samspelta i hur de vill stärka sjöfartsnäringen långsiktigt

Det skall utgå från att vi ser sjöfartens och hamnarnas roll i en transportpolitik där alla trafikslagen kan samverka för att stärka Sverige och samtidigt minska klimatutsläppen.
 
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: