onsdag 21 november 2012

Vindkraften igen - Ulvåsörn som gäckar

Jag har förstått på rapporteringen från hemmaplan, via Göteborgsposten och uppringande journalister att Rabbalshede krafts överklagande av Länsstyrelsen i Hallands nej till samtliga verk vid Ulvås på gränsen mellan Idala, Förlanda och Horred (i Mark) fått igång diskussionen. Skälen så vitt jag förstår är fladdermöss och påstådd förekomst av örn. Häckande utrotningshotade rovfåglar brukar normalt sett inte nämnas, eftersom man inte vill riskera besök av boplundrare. Därför är man lite förvånad över denna öppna diskussion om förekomst av fågel, i det här fallet örn, ofta är det pilgrimsfalken det handlar om.
Ett av fyra existerande verk
- mitt emellan Bräckan och Ulvås
De säkra observationerna av kungsörn härrör sig enligt GP från den förre kyrkoherden i Fjärås som vid något tillfälle tror sig ha observerat örn vid Fjärås Bräcka, någon mil från Ulvås, men bara några kilometer från de fyra redan existerande verken vid Skärsjön. Hur Länsstyrelsen resonerar när de menar att denna förekomst skulle inverka på verken i Idala kan man verkligen undra.

Sedan är det fladdermössen. Vid vårt hus i Kullagärde i Gällinge fanns fladdermöss, man kunde se dem på himlen under sommarkvällarna och den tidigare ägaren av vårt hus påstod att han sett dem sova under takbjälkarna. Det är märkliga, men inte speciellt sällsynta djur. Hur dessa ska kunna stoppa ett av Västsveriges bästa vindläge, samtidigt som Världsbanken varnar för klimatförändringar och en stigande medeltemperatur på jordklotet med 4 grader är också något man kan undra över.

"Skyddsvärd natur" vid Ulvås.
- Undrar hur fladdermössen har det?
Nej, vad det handlar om är den sällsynta förekomsten av Homo Sapiens av en sort som lever i det förgångna och som inte ser möjligheterna med investeringar och arbetstillfällen på landsbygden. Som vägrar inse att 1900-talets utveckling har haft negativa bieffekter på klimatet som måste stoppas medan tid är. Mycket kan man säga om dem, men att de skulle kunna påverka en statlig miljöprövning till den grad att en angelägen satsning på förnybar energi stoppas, gör att man som tar sig för pannan.


Låt oss hoppas att de underökningar som Rabbalshede nu föreslår ger svar på frågan om var och i vilken omfattning örnen häckar och vilken betydelse förekomsten av fladdermöss har. Klotet vi lever på har en artrikedom som drabbas mer av klimatförändringar än av dessa tolv vindkraftverk.

Mina intressen i vindkraften består i en omsorg om jordklotet, min tidigare hembygd och dess innevånare, samt en (1) andel i ett av fyra verk vid Skärsjön. Jag gläds varje dag jag ser dem. Och vill man ytterligare argumentera för vindkraften så finns det mer framstående personer än jag. Läs vad IT- och Energiminster Anna-Karin Hatt, Centerpartiet sade i går på Svensk Vindenergis vindkraftskonferens.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: