måndag 8 oktober 2012

I skuggan av skuggbudgetarna

För ett par veckor sedan, närmare bestämt den 20 september presenterade jag tillsammans med några av Alliansens riksdagsledamöter Regeringens budget för 2013, med det knapphändiga underlag vi så långt hade att tillgå. I samband med det skrevs det på Hallands Nyheter debatt av mig om vad det betyder för Hallänningarna. Nu ska det väl sägas att vi som följt diskussionerna och förhandlingarna på nära håll fått oss en del till livs tidigare och det har ju varit ett antal utspel på vägen fram, som vi haft möjlighet att agera och reagera på lokalt. Exempelvis kunde jag och Stefan Bengtsson, C-regiongruppledaren i Halland gå ut och glädjas över satsningen på snabbtåg och dubbelspår mellan Göteborg och Borås. En satsning som gynnar Hallänningar med, eftersom det innebär möjligheter att plädera för tvärförbindelserna, exempelvis Viskadalsbanan. Att det skulle satsas på en tidigareläggning av Hamnbanan i Göteborg var ju ett välkommet besked som märktes i en bisats och inte alls med hänsyn tagen till den dignitet som goda förbindelser för i pulsådern för Svensk handel och exportindustri via Nordens största hamn har. Det hade varit roligt att få vara bättre förberedd när det presenterades. Tyvärr är det väl ett tecken på den brist på insikt som finns på sina håll om vad det betyder för hela landet att investera i infrastruktur utanför Storstockholm.

Man undrar vad det är som förmår Riksdagskollegan Michael Svensson (m) i Falkenberg att i dagens GP gå ut och underminera arbetet med Västlänken, tillsammans med ytterligare några oinitierade kollegor från diverse Västsvenska riksdagsbänkar. Vet han inte hur viktig Västlänken är för resenärer och godstrafik i Halland? Vet han inte vad det betyder för tillförlitligheten och möjligheten att utveckla kollektivtrafiken genom Halland att Göteborgs Central byggs om med tillhörande trafiklösning som hänger samman med satsningen på Ostlänken och Göteborg-Borås? De moderata ledamöternas inhopp, likt elefanter i en porslinsbutik, visar dessvärre på ett bristande ansvarstagande och en historielöshet vad gäller den såväl i Halland som i Västra Götaland väl förankrade process som lett fram till prioriteringarna i det Västsvenska paketet. Centerpartiets Göran Karlsson var den som tillsammans med Göran Johansson (s) och andra regionala och kommunlala företrädare för C, S och inte minst M ska hedras för att de såg till att statliga pengar satsas i Västsverige, något vi alla får del och stärks av. Frågan är i allra högsta grad levande och Regionpolitikerna, som Kristina Jonäng, Västra Götaland och kommunerna i Gteborgsområdet är fast förvissade om att den drivs vidare.

Jag om någon vet hur viktigt det är för Falkenbergarna med snabba förbindelser och att en timmas pendlingsavstånd till Göteborgs C är en smärtgräns (vi hade tuffa diskussioner om effekten av Åsa station), samt att alla tätorter längs Västkustbanan med sitt upptagningsområde vill se tätare turer, fler aktörer fler tågstopp och fler tåg. Flaskhalsarna kommer en efter en att försvinna, såvida inte även dessa ifrågasätts nu av ledande företrädare för det parti som innehar infrastukturministerposten. Sedan Hallandsåsen genomborrats färdigt och Varberg fått sitt dubbelspår och sin tunnel återstår endast kapacitetsproblemen in och ut ifrån Göteborg. Läs kapacitetsutredningen och läs på om det Västsvenska paketet och lyssna sedan till vad era vänner i Regionen och Hallandskommunerna, Gösta Bergenheim, Jörgen Warborn och Per Ödman har att säga om Västlänken.

Budgetförslag har presenterats ett efter ett från oppositionspartierna. De brukar benämnas som "skuggbudgetar" och man kan fundera lite över ordet. Huruvida syftet är att kasta en skugga över den redan existerande beror ju på från vilket håll solen lyser. Det förefaller som såväl S som Mp har valt att se på saker från samma håll, med skuggan förmår inte riktigt skyla över alla delar i den av Allianspartierna presenterade. De extrema partierna V och SD kastar sin skugga från olika håll och rakt åt sidan. De mörkaste skuggorna faller givetvis från främlingsfientligt håll. Även V visar bristande tilltro till människor när de ifrågasätter människors rätt att bestämma själva och skiljer på vinstdrivande omsorgsföretag och annat företagande. Man kan fråga sig vad skillnaden är på att bedriva skolverksamhet eller att underhålla och reparera skolor. I båda fallen är det kommuner som är beställare och skattemedel som betalar.

Min kommade vecka är plenifri. Det betyder att inga inplanerade Riksdagssamanträden finns i Stockholm. Jag kommer på tisdag att besöka Halmstad och det allmännyttiga HFAB tillsammans med kommunrådet Jenny Axelsson. På onsdag åker jag till Hylte och Kinnared för att tillsammans med Lennart Olsson, kommunstyrelsens ordförande hälsa på svetsföretaget Kernan svets AB, som huvudsakligen har kvinnliga anställda och på fredag är det tänkt att jag och gruppledaren Harald Lagerstedt ska besöka Stenfastigheter i Varberg som bygger studentbostäder i stan och hyreslägenheter i småorter. På torsdag bjuder jag in till det traditionella frukostmötet "Litet bo jag sätta vill" på restaurangen Storgatan 1 i Kungsbacka. Där är temat "Kungsbacka - en stad eller bara stadslikt". detta med anledning av debatten om torget och hur vi med det skapar en attraktiv stadskärna att bo och verka i. Välkommen med din anmälan till kungsbacka@centerpartiet.se

Idag den 9 oktober publicerar GP min och Mari-Louise Wernerssons kommentar till Michael Svensson m.fl inhopp i debatten om Västlänken.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: