söndag 12 augusti 2012

En storm i en syltburk

Det måste ha kommit som en överraskning för många att Centerpartiets partiledare Annie Lööf, tillika Näringsminister och ansvarig för ett antal verk och myndigheter, är kapabel att städa upp och ställa till räfst och rättarting, när de likt Tillväxtverket under Christina Lugnet, inte lever upp till ställda mål och inte håller sig till de egna reglerna och riktlinjerna för intern representation.

På annat sätt kan man inte tolka det försök till "mediedrev" som Aftonbladet försöker blåsa upp till, med bland annat den här artikeln (och idag den 14 augusti, den här) Någon fest på "skattebetalarnas bekostnad har aldrig ägt rum och tvärt om kan man i andra medier ana en uppskattning över hur snabbt departementet och även Centerpartiet agerat för att rätta till det misstag som annars kunde blivit synnerligen ödesdigert.

Så här skriver Göteborgs Posten i torsdags den 9 augusti (efter det har inget synts av rapportering i denna "affär") i ett ledarstick:
"Efter avslöjandena om Tillväxtverket gjorde Näringsdepartementet en egen genomgång av den egna representationen. Det var tur det", sedan redogör GP för vad som skett, konstaterar att "ministern själv (är) räddad från en pinsamhet" och avslutar: "Detta att partiaktiviteter finansieras via departementen är emellertid inte ett helt ovanligt oskick. Borgerliga partier kritiserade ofta tidigare S-regeringar för detta. Desto viktigare att då hålla rent framför egen dörr".

Tvärtom bör Centerpartister gå i bräschen för att få bort orimligt förmånliga villkor och gruppledaren Anders W Jonsson har träffat rätt när han jämför villkoren för avskedade generaldirektörer med arbetslösa undersköterskor. Jonsson har ju även ifrågasatt ersättningarna till Riksdagsledamöter som lämnat sina uppdrag. http://www.expressen.se/nyheter/c-utspel-efter-lyxfifflet-andra-fralsereglerna/

Ingemar Johansson från Gällinge i stilla samspråk med Annie.
Igår den 11 augusti publicerade Expressen en Demoskop-undersökning som visar att 72% har förtroende för Annie Lööf som Näringsminister och det får väl betraktas som godkänt, men det finns en förbättringspotential, såklart, liksom för vårt partis opinionssiffror. Jag har roat mig (och eventuellt andra) med att säga att vi bör ligga minst i nivå med starköl (5,6%), men att vi inta ska vara nöjda med mindre än vin om vi ska ha någon påverkan. Starkölsnivån duger gott i Alliansen där vårt inflytande åtminstone stundtals är bättre än vad röstetalet indikerar, men självklart måste det bli bättre och långsiktigt för Regerandets skull är inte heller snaps-siffror tillräckliga, utan det måste till en Absolut-majoritet för Alliansens del.

Vad som varit ledsamt på senare tid är att mycket av nålsticken mot Annie Lööf i min egen "vänkrets" i Sociala Medier kommit från ledande Folkpartister. Varför lusten att åsamka skada är så stark från just dessa kan man enbart spekulera i, men det är väl troligtvis samma orsak till det som den olust jag personligen känner varje gång någon företrädare för C, eller Fp föreslår att de båda partierna skall gå samman under en gemensam partibeteckning.

Den 26 juli erhöll jag ett brev från Skatteverket där de meddelade mig att det avdrag jag begärt om 10 452 kronor för kampanjkostnader inte beviljats. Detta har vi också kunnat läsa om i åtminstone tre av hallandstidningarna. Som tidigare sagts bjuder jag gärna på det, man är väl i dessa tider inte ensam om att få den typen av besked från verket. Jag skulle kunnat fortsätta hävda att de borde beviljats, eftersom den kampanj som bedrevs inte bara var en nyvalskampanj till Riksdagen, utan även en återvalskampanj till Kommunalrådsposten i Kungsbacka (ett annat heltidsjobb), men det lägger jag ner. Tror att avdragsrätten endast gäller för sådana ledamöter som redan sitter i just Riksdagen och det kan man ju också fundera över om det är rimligt. Det enda som skulle få mig att allvarligt fundera över att inte ställa upp till återval 2014 är eventuella diskussioner om gemensam partibeteckning med andra partier i Alliansen, av skälen som anges ovan.


Bild: Kungsbackaposten
Det politiska arbetet har inte legat nere under sommaren, även om frekvensen i bloggandet varit lägre. Flera tidningar har publicerat vad som skrivits om skog, åkermark, havskräftor, yrkeshögskola och barnfattigdom. Inslaget i lokalradion där min syn på vad som politiskt borde göras för de gröna näringarna kontrasterade ordentligt mot vad riksdagskollegan Michael Svensson (m) sade.

Nu innan riksdagsstarten närmar sig kommer jag att skriva en debattartikel om vad som borde göras för att få fram fler studentbostäder. Det är roligt att skriva men tidskrävande. Nu måste jag sluta för en (sön-) dag vid stranden väntar (äntligen).

Ola Johansson
Centerpartiet

P.S
För att i någon mån kompensera för mina angrepp mot politikerkollegorna i Folkpartiet så vill jag med denna (egenhändigt producerade) teckning, som publicerats i Hallands Nyheter visa att jag inte är så mycket bättre själv.
Med aledning av Vattenfalls ansökan för några veckor sedan om att eventuellt återkomma
med en ansökan om att få bygga ny kärnkraft.

Inga kommentarer: