måndag 13 februari 2012

Energiöverenskommelsen ska vårdas

Enligt uppgifter i tidningar så låter Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven meddelar att de gärna vill vara med i en bredare överenskommelse om energipolitiken. Som ordförande i Metall har han välkomnat den uppgörelse som innebär att kärnkraft inte avvecklas. Nu leder han ett parti som har kongressbeslut som är liktydigt med den avvecklingsöverenskommelse som tidigare gällde, där det ju också finns en samsyn med Centerpartiet från tidigare. Den gjorde som bekant under S regeringsinnehav då inga mått och steg togs överhuvudtaget för att få fram alternativ.

Den senaste veckans medierapportering efter programmet Uppdrag Granskning i SVT om branden i våras i Ringhals, dess orsak, konsekvenser och hantering har knappast gjort Svenska folket mer positiva till Kärnkraften. I detta läge väljer Löfven att gå ut och tala om en ny överenskommelse där hans eget parti förväntas ingå. Då är det okej att ingå i den övernskommelse som redan finns. Något "vitt papper" existerar inte. Med nuvarande övernskommelse som bas har aktörerna ställt in sig på en framtid med ökad andel förnybar energi och ett minskat beronende av kärnkraft. Vi ser mycket av den utvecklingen redan, när den salade produktionen från vindkraft överstiger vad en (fungerande) kärnreaktor producerar idag. Vill han vända pilen i en annan riktning och i så fall vilken?
- Klimat- och energiöverenskommelsen innebär stabila spelregler, den möjliggör nyinvesteringar och stärker Sveriges konkurrenskraft, genom förutsägbara villkor för den förnybara energin, kärnkraften, liksom för energiforskning och energieffektivisering och övriga delar av energipolitiken.

- Värdet av denna stabilitet och förutsägbarhet kan inte överskattas. Om S och MP är beredda att ansluta sig till det, och till innehållet i energiöverenskommelsen är de varmt välkomna att göra det. De var välkomna att göra det redan 2009 då överenskommelsen slöts och de är det nu.


Förutsättningen för blocköverskridande samtal är att socialdemokraterna förhåller sig till den energiöverenskommelse de så tydligt tidigare kritiserat. Frågan för dagen och som Stefan Löfven hittills lämnat obesvarad är hur han ser på innehållet i klimat- och energipolitiken.

- Stefan Löfven säger att han vill sätta sig ned vid ett ”rent bord” och förhandla. Men innan man kan bedöma om det finns förutsättningar för sådana samtal måste socialdemokraterna och Stefan Löfven precisera vad de vill i sak med energipolitiken.

För socialdemokraterna finns nu ett antal viktiga frågor som behöver besvaras:

- Hur vill socialdemokraterna att framtidens behov av elenergi skall fyllas?

- Ställer socialdemokraterna upp på dagens mål för förnybar energi och den snabba utveckling vi nu ser med regeringens energipolitik?

- Vill socialdemokraterna avveckla eller bygga ut kärnkraften, och håller de med regeringen om att det inte ska gå ut några statliga subventioner till ny kärnkraft?

- Hur ställer sig socialdemokraterna till regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta som ingår i regeringens energiöverenskommelse?

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: