torsdag 9 februari 2012

Bygga för människor i Kungsbacka - välbesökt frukostmöte

Dagen bostadsfrukost i Kungsbacka på Storgatan 1, kl 07.30-9.00 var det mest välbesökta av de fem som hittills genomförts sedan april. Nu har vi varit i gång nästan ett år och aldrig varit färre än 20 åhörare. Idag handlade det om hur vi skapar socialt hållbara miljöer. 30 Personer kom, fem mer än de som anmält sig.

Tidgare träffar har handlat om hur vi kan öka bostadsbyggandet, politiska spelrelger, Plan och bygglagen, byggföretagens roll och energi- och miljöanpassat byggande.

Tre föresläsare delade på timman efter frukostfrallan. Tre kvinnor, vilket är typiskt, när det nu handlade om så kallade mjuka frågor. Först ut var Maria Reinholdsson, tidigare på Kungsbackas Individ & Familjeomsorgsförvaltning, nu i Göteborgs stad och Angered, berättade om utmaningarna i miljonprogramsområdena och vad det är som gör att människor hamnar i ett utanförskap. Hon känner Kungsbacka väl och vittnar om de skillnader som finns i livsbetingelser här.
Elin Johansson är chef på planavdelningen hos Kungsbacka kommun, Plan & Bygg. Hon gav en grund till vad man som kommunal planerare har att förhålla sig till och vilka förändringar som man måste ha i sitt tänkande sedan den nya Plan & Bygglagen trädde i kraft i våras. På min provocerade fråga om det är stuprör i den kommunala organsiationen som hindrar de social aspekterna från att få genomslag blev motfrågan, om det inte är politikerna som borde träffas över nämndsgränserna. Helt riktigt! Väldigt typiskt att vi är så traditionsbundna när vi nominerar ledamöter från partierna till nämnder.

Slutligen Ing-Mari Odegren, VD för Alingsåshem. Hur de lyckats renovera miljonprogramsbostäder i Brogården har jag berättat om förr. I detta arbete ingick att identfiera hur hyresgäster tänker och lever med sitt boende. Fredrik, Petra och Sara...Alla har de ett förhållningssätt som skiljer sig åt, men lyssnar vi till alla?

Ledsen att inte media kommer på mötena. Dessa har verkligen blivit en institution för tankesmedjeri kring bostadsbyggandet, även för personer som står vid sidan av partipolitiken och Centerpartiet. Har svårt att tänka mig att något liknande skett i Kungsbacka eller annorstädes.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: