tisdag 14 februari 2012

Löfven måste spela ut korten - på bordet

Ingen Regering bör utesluta möjligheten att bredda underlaget för den politik de vill föra. I går skrev jag några rader om varför vi menar att samtal om energipolitiken måste ske utifrån givna förutsättningar. Det går inte att komma ifrån att den gällande energiöverenskommelsen är en sådan. Anna-Karin Hatt skriver också om det på sin blogg idag.http://annakarinhatt.se/blogg/om-svar-anhalles-fran-lofven-och-energipolitiken/
http://www.dagensarena.se/ledare/visst-behovs-en-ny-energipolitik/
http://www.dn.se/debatt/stefan-lofven-riskerar-ett-rodgront-regeringsalternativ
Utan att lägga sig i andra partiers inre angelägenheter borde väl ett kongress- eller stämmobeslut också vara det. I likhet med Centerpartiet vill Socialdemokraterna avveckla kärnkraften. De, liksom vi, är beredda att finna de möjliga vägarna dit. Är det någon som rekognoscerat dessa så är det vår Energiminister.

Det framstår nu som Centerpartiet och Folkpartiet har olika uppfattning huruvida ett samtal om energipolitiken ska inledas. Detta utifrån antagandet att det är Fp:s mer kärnkraftsvänliga hållning som skulle vinna på samtalen. Jag är inte säker på det. Full vetskap får vi inte förrän alla korten ligger på bordet. Och ska man spela kort måste man först sätta sig ner och vänta på given.

Låt höra Stefan Löfven: Är du beredd att köra över kongessbeslut och i så fall, i vilken riktning?

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: