torsdag 12 januari 2012

NCC bygger unika passivhus i Vallda

Det är en stor förmån att få lova att träffa proffessionella människor i så skilda branscher som byggbranschen och apoteksbranschen under en och samma dag. Jag återkommer till apoteket och ägnar mig nu åt något så roligt som att Kungsbacka åter går i täten för energiomställningen.

Som Bostadspolitisk talesperson försöker jag greppa de viktigaste frågorna. Huvudsakligen handlar det om:
  • Vad kan vi göra för att bygga fler bostäder som passar de behov som finns?
  • Vad kan vi göra för att få en bättre fungerande bostadsmarknad som frigör bostäder till en rimlig kostnad?
  • Hur kan vi bygga bättre och billigare?
  • Hur kan vi på olika sätt renovera och förbättra de bostäder som finns?
Över alltihopa finns en aspekt till och det är hur vi ska bära oss åt för att få människor att trivas med sitt boende, sina grannar och den miljö vi skapar genom samhällsbyggnad.

Vallda Heberg ligger i anslutning till orten Vallda i det expansiva västra Kungsbacka. Här finns det mesta av kommunal service, skola, idrottsanläggningar, en vacker kustnära miljö och närhet till storstaden. Sedan länge har här funnits ett äldreboende som behöver anpassas till modern äldreomsorg och suget efter bostäder i olika upplåtelseformer är stort. Det kommunägda bostadsbolaget Eksta Bostads AB har en lång historik att gå i bräschen för solenergi, biobränslen och energieffektiva hus. Kombinerat med en ambition att ständigt bli bättre och billigare.
NCC är ett av landets ledande byggföretag som har resurser att genomför ett bygg projekt från planering till förvaltning och som har enorma resurser att utveckla teknik och processer.

Partneringdeklarationen
I Vallda Heberg har dessa vägar korsats och under en gemensam "partneringdeklaration". I den är alla ingående parter överens om vad de vill uppnå och på ett förtroendefullt sätt genomföra bygget tillsammans. Det här låter kanske inte så märkvärdigt, men i byggbranschen är det ännu ganska ovanligt. Det är så Alingsåshem och SKANSKA arbetat när de renoverat miljonprogramområdet Brogården till passivhusstandard berättade VD:n för Alingsåshem, Ing-Mari Odengren för mig igår.

I Vallda Heberg ska man uppnå Passivhusstandard och dessutom ska minst 40 % av alla tillförd energi bestå av solenergi, resten ska vara bioenergi. Energieffektivitet ska prägla även byggprocessen, därför är till exempel alla bodar extra isolerade och elmopeder ska användas på arbetsplatsen. Omsorgen hos de som bygger husen är unik, hål i plastskiten i väggarna är en källa till värmeförluster och köldbryggor ska minimeras. Därför är en god dialog mellan beräkningsingenjörer och snickare viktig genom hela byggprocessen. Det duger inte att felen upptäcks så sent som vi provtryckning eller slutbesiktning.
Här byggs en väggsektion i fältfabriken på byggarbetsplatsen
Här ett lite bildkollage från förmiddagen i Vallda.

Ola Johansson
Centerpartiet
Ola och Christian Johansson, NCC, projektledare
Dan Engström och Lennart Fenge, NCC

Inga kommentarer: