måndag 19 december 2011

Aktuell debatt om SAAB:s konkurs och Regeringens ansvar

Kära bloggläsare: Ikväll bestämde jag mig sent för att hoppa in som sist anmälde talare i debatten om budget för Näringspolitiken, NU1. Jag bestämde mig sent eftersom jag hörde S-debattörer försöka ta poänger på att det just idag förefaller ha hänt dramatiska saker kring SAAB:s möjligheter att överleva som bilmärke. Isället för att dessa ska löna sig valde jag att ägna hela mitt anförande åt att tala fordonsindustri. Jag fick upp Socialdemokraten Börje Wstlund i repliksskifte och kände att jag kunde ta god hand även om det. Bestäm själva. Inläggen finns att se på Riksdagens webb-tv arkiv strax.

"Jag valde att hoppa in i den här debatten efter Börje Westlunds utläggningar om SAAB. Jag känner att frågor som rör fordonsindustrin triggar mig. Jag har varit verksam i Svensk fordonsindustri i 25 år och den dagen detta värv är över räknar jag med att kunna träda åter i tjänst som säljare och utvecklare av tekniska och systemtjänster till en livskraftig, men alltmer global fordonsindustri som ligger långt framme även miljömässigt, förutsatt att inte politikerna slår undan benen för transporter på hjul i vårt eget land.

När det gäller SAAB så tror jag det är få utanför en mycket trång krets som vet vilka hot som funnits och vilka möjligheter som nu återstår när det gäller att rädda bolaget och arbetstillfällena. Trots Börje Westlunds försök kan vi känna oss helt trygga i att regeringen i samverkan med duktiga regionpolitiker (partikamrater till Börje W) gjort och gör det som är möjligt för att ta tillvara den gnutta hopp som ändå synts i denna långa mörka tunnel.

Vi lider självklart med de anställda och förundras över alla turer, som alltsammans i slutändan stod och föll med ett principbeslut från det mäktiga bilföretaget GM:s ledning. Världens näst största biltillverkare med 4 amerikanska märken 2 europeiska och 2 asiatiska.

Jag erinrar mig hur det var under de år då Sveriges statsminister hette Göran och vars Näringsminister vi glömt namnet på. Frågan var då var den nya europeiska Chevroletmodellen skulle tillverkas. I Trollhättan eller Russelsheim?

Mot löften att satsa på Riksväg 45 och bättre kommunikationer i Göta Älvdalen fick Trollhättefabriken leva vidare. Men det var först sedan Alliansen tillträdde som man insåg att löftena helt och hållet sakande ekonomisk täckning för det utställda löftet. Därför är det ett ödets ironi att vi nu när Bana Väg i Väst i princip är klart ser vad som dessvärre verkar vara slutet på eran SAAB Automobile i Trollhättan.

Vi ser slutet för SAAB, men knappast slutet för fordonsindustrin i Västsverige. Tack vare att vi nu genomfört satsningen på infrastruktur ser vi nu möjlighet för de personer som bor och arbetar i trestad att hitta arbeten och för företag att etablera sig där industritraditionen och arbetskraften finns.

Istället för att klaga på Annie Lööf borde Börje Westlund funder över hans eget partis olika utspel kring SAAB. Att staten skulle gå in och i praktiken köpa bilföretaget utan att veta något om dess framtid och förutsättning att överleva.

Nej herr talman med facit i hand vet vi att det inte hade varit en bra lösning. Därför är det svårt att finna någon trovärdighet i den kritik som S nu passar på att framföra denna dag."

Inga kommentarer: