måndag 19 december 2011

Ygeman och Johanssons skramlande tomma burkar

Järnvägen behöver en nystart, dundrar Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (s) och hans partikamrat Lars Johansson i en debattartikel i dagens GP. De menar att avregleringen inte fungerar och listar sedan ett antal satsningar som är viktiga ur ett Göteborgsperspektiv. Nu är det ju så att samtliga projekt finns med i det Västsvenska paket som är en del av Regeringens historiskt stora satsning på 500 miljarder kronor, med spår och annan infrastruktur som togs fram redan under Åsa Torstensson. I själva verket är det Socialdemokraternas eget agerande tillsammans med Miljöpartiet som hotar genomförandet. Det ständiga talet om höghastighetståg gör att varje nödvändig närtidssatsning på väl fungerande penlingsstråk ifrågasätts.
Vad de inte säger är att de därutöver vill satsa nya miljarder på Stockholms Tunnelbana. Ett i högsta grad regionalt projekt som lätt bär sina egna kostnader. Detta ska istället finansieras med hjälp av en kilometerskatt på lastbilstransporter. Det vill säga den trafik som är en förutsättning, inte bara för att det ska gå att leva på landsbygden, utan också för vår svenska basindustri, malmen, skogen och de gröna näringarna, samt tillverkningsindustrin. En landsbygdens subvention av storstaden är vad de vill se, tillsammans med V och Mp.
Vad avregleringen beträffar så har den på intet sätt varit orsaken till några trafikproblem, tvärtom ger den ett utökat och mer kundanpassat utbud. Snarare är det bristen på intresse från tidigare S-regeringar vad gäller anslagen och den idéfattigdom som präglat deras egna första steg med bolagisering av SJ och begränsade marknadsöppning under Göran Persson som nu visar sig i form av kapacitetsproblem och flaskhalsar.
Gud hjälpe att vi slipper se Socialdemokraterna som ansvariga för Näringspolitik och kommunikationer igen.

Ola Johansson
Centerpartiet

PS.
Två "stora ledare" har gått ur tiden, den ene i orden, den andre på jorden.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: