fredag 25 november 2011

Komiskt Sd om vindandelar

I tisdagens Norra Halland valde vi, fyra framträdande Centerpartister, med lokal förankring i Gällinge, Idala och Förlanda att ge vår och partiets syn på vindkraften i allmänhet, investeringarna som görs i den egna kommunen i synnerhet och vad de kan betyda för bygden. Naturligtvis lät genmälena inte vänta på sig. Redan idag, fredag, fanns svar både från fyra kritiker med mer eller mindre lokal förankring och från de främlingsfientliga Sverigedemokraterna som vädrar morgonluft varje gång det går att skönja misstro mot sådant som är utvecklande, modernt och främmande.

Just i deras fall är det intressantare att notera vad de inte säger än vad de säger. Vi kallade dem främlingsfientliga. Detta valde de inte att bemöta. Således verkar de bekväma med att benämnas så. Tror inte det är i linje med den Socialkonservativa etiketten som nu ska klistras över den tidigare Nationalistiska Sd-politiken. Brynielsson kan nog räkna med att bli tagen i örat av den allseende partiledningen om det inte redan skett.

Åter till Ulf Lindblom, Frank Johansson, Johan Mestre och Birgitta Lundins insändare. Centerpartiet påstås inte ha närvarat på motståndarnas informationsmöten säger de. Nej, det kan så vara, men förutom Sd är det nog inget annat parti som varit där heller. I vart fall inte officiellt, såvida inte partimedlemskap hos mötesdeltagarna kontrollerats vid dörren. Annars kan ju någon Centermedlem ha råkat slinka in genom dörren oannonserad. Det är ju ganska troligt, eftersom vi är det enda parti som har organiserad verksamhet på orten. Kan trösta med att det även vid vindkraftsföretagets informationsmöte riktat till politiker var tunnsått med partiföreträdare, framförallt från Moderaterna.
Däremot vet jag bestämt att representanter för Centerpartiet har träffat motståndarna när de fått en riktad inbjudan och där lämnat samma besked som gavs i insändaren, nämligen att vi tar ställning först när frågan aktualiseras för beslut i kommunen. Det kunde Ulf Lindblom med flera ha talat om, men det var något de lämpligt nog glömde bort att nämna.

En annan glömsk person är jag, påstår Thord Brynielsson (Sd) och levererar sitt "scoop". "Ola Johansson talar i egen sak"! Han äger andelar i vindkraften och har såldedes ekonomiska intressen att försvara. Huvaligen! Nu är det ju visserligen inte i det aktuella projektet, utan i ett annat, som redan fått tillstånd och är under byggnad. Dessutom är det ju en ganska blygsam andel, 1/100 av ett verk av totalt fyra som upplåtits som andelsverk. Såldes 0,25 % av den totala investeringen vid Skärsjön om jag räknat rätt. Det har kostat mig motsvarande ungefär vad jag får över efter skatt av ett månadsarvode som Riksdagsledamot. Hur mycket det är kan han ju fråga sina egna partikamrater som sitter i Riksdagen (inte Åkesson, han tjänar mer), eller läsa i tidningen.

Vore det så att jag varit intresserad av att mörka detta så är det inte troligt att jag samtidigt "stoltserat" med detta på min blogg. Fullt så korkad är jag inte. Slutligen är Sd-Brynielssons resonemang helt orimligt i det att han antyder att det är "omoraliskt" att "investera privata pengar" i sådant som gynnas "genom politiska beslut". Brynielsson visste att det inte är fråga om samma anläggning, samt att jag inte längre hör till de som beslutar i Kungsbacka kommun. Det gör däremot de övriga tre som undertecknat insändaren tillsammans med mig. Fast å andra sidan är de inte andelsägare (såvitt jag känner till). Ändå påstår han att det är jag som talar i egen sak.

Som Riksdagsledamot stiftar jag lagar och sätter ekonomiska ramar som reglerar det mesta av det som försiggår i Konungariket Sverige. Skulle hans logik tilläpas fullt ut skulle ju skattebetalarna behöva stå för allting jag konsumerade privat, eftersom det varje gång jag köpte, eller investerade i något skulle uppfattas som det gynnas genom mina beslut som politiker. Visserligen har jag svårt med Sd:s ideologi, men det är väl inte den sortens socialism de önskar, utan en annan mer nationalistsk sådan.

Hur som helst har vi Centerpartister genom vår insändare bestämt oss för att ge en röst åt vad vi uppfattar som den breda allmänhetens syn på förnybar energi och de investeringar som görs lokalt i Kungsbacka. Vi ville också markera att det är huvudsakligen Västsvenska företag och att det precis som vid Skärsjön kommer att ges möjlighet för närboende att investera i andelar och få avkastning. Självfallet är det så att allting som produceras inom landet bidrar till vår energibalans, där vattenkraften är en viktig del och vindkraften är den snabbast växande.

Vi vill bli mindre beroende av kärnkraften, eftersom vi anser att den är osäker, farlig och lämnar efter sig ett radioaktivt avfall som hotar livet över tid som inte går att överblicka. Den bidrar till kärnvapenspridningen och ännu har inte ett helt årtionde passerat utan att allvarliga kärnkraftsolyckor skett som ödelagt liv och natur.

Motståndarna erkänner att nära hälften av de 120 personer som skrivit på protestlistor är vad Sd i sitt mångordiga flygblad kallar för "utsocknes". Det är tråkigt att se hur detta fåtal försöker skapa motsättningar mellan de bybor som ser en möjlighet att få intäkter bl.a. genom sitt markägande och deras grannar. Tråkigast är det ändå för motståndarna att det är just Sverigedemokraterna som för deras talan i politiken.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: