måndag 3 oktober 2011

Konservativa byggherrar eller regelkrångel

På torsdag hålls det tredje frukostmötet på temat "Litet bo jag sätta vill". Medverkar gör en excentrisk byggherre från Torslanda, Woyland Wallin. han har visat att det går att bygga billigt och bra, men känner sig motarbetad av tjänstemän och politiker i sin hemkommun Göteborg, där han äger mark. Det är de stora som gynnas säger han. Vi får träffa Dan Engström, adj. professor vid Chalmers och Teknisk expert på det stora byggföretaget NCC. Hans tes är att byggföretagen kan vara effektivare, men att fler borde anamma idén att bygga mera industriellt.

Som ytterligare bränsle på debatten läser vi i DN idag om att det överklagas för mycket och att arkitekturen ofta bär för långt. Läs gärna här.

Jag har låtit skriva en motion till Riksdagen som går ut på att även begränsa den tid som Läns- och regeringsrätt har på sig att hantera överklagande. Skälet till att motionen skrevs var att Centerstämman beslutade så förra helgen och eftersom vi är snabba och lyssnar på medlemmar så blir detta nu ett riksdagsinitiativ. Den stora mängden överklaganden visar på två saker. Det som planeras är alltför vidlyftigt och utmanande för att accepteras av flertalet. Därför protesterar de och försöker med alla till buds stående medel stoppa. Människor präglas av attityden "Not in my backyard". Detta blev en lantlig idyll, en kulturbygd i samma ögonblick som jag flyttade hit. Nu får ingen mer bosätta sig här och störa "min" utsikt.

Det leder mig till nästa svåra fråga: Vem är det som äger utsikten?

Är ni intresserade av att komma på frukostmötet i Kungsbacka på torsdag den 6 oktober kl 7.30 - 9.00, ska ni anmäla er senast tidsdag till kungsbacka@centerpartiet.se. Tips på fler att inbjuda skickas till samma adress, eller kontaktar ni mig på ola.johansson@riksdagen.se

Ola Johansson
Centerpartiet

1 kommentar:

Kjell Jöfelt sa...

Hej Ola
Det är bara ett fel i DN-artikeln.
Det är rubriken "Stockholmsdebatt".
Samma problem har vi i hela landet. Minoriteterna har för stor makt och gnäller utan minsta anledning. Eller också gnäller man enbart av egoistiska skäl. Det kan aldrig vara rimligt att en kommun vid varje projekt av någon betydelse räknar med ett par år av överklaganden innan man sätter igång.