måndag 31 oktober 2011

För svag politisk styrning kan vara skäl till bristande måluppfyllelse

GöteborgsPosten uppmärksammade Kungsbacka kommuns upphandlingsmål och de svårigheter som finns att få lokala producenter att ställa om för att producera till Kommunens upphandling. Bra att det framkommer ett annat skäl till att närproducenterna inte finns med när kommuner handlar upp livsmedel än bristande intresse från kommunens sida. Lantbrukaren på Tjolöholm, köttproducenten Ingemar Millesson gör en god affär när han levererar till butiker och restauranger där det finns en tydlig och kunnig beställarorganisation med upparbetade kanaler för inköp, avrop och distribution. Han gör ett riktigt val som väljer att leverera till den part som ger honom bästa affärsmöjlighet med långsiktig förutsägbar avsättning för hans produktion. I artikeln "Jobbet ger för liten vinst" påtalar han problemet, som är så enkelt som att det handlar om att få avsättning för hela djuret, något som en butikskedja som ICA kan ge men inte en kommun som har behov av de enklare och billigare styckningsdelarna, främst.

I artikeln med rubriken "Svårt nå målet" nämns bland annat jag själv som den som varit drivande för att få fram ett beslut och genomförande av en distributionscentral, vilken skulle minska de kommunala tranporternas miljöpåverkan, samtidigt som det skulle förbättra möjligheten för närproducerande företag att klara leveranserna till 300 ställen. Jag tycker det är ett stort problem för tilltron till oss politiker när politiska löften och beslut som fattats med en bred (Alliansen + S, m.fl) majoritet inte prioriteras att genomföras av tjänstemännen. Det är inte kommundirektörer, eller förvaltningschefers förtroende det röstas om vart fjärde år, utan det är tilltron till partierna och dess representanter som utvärderas. Det borde räcka som argument för den högste tjänstemannen Lasse Järvsén och hans medarbetare att se till att dessa beslut genomförs, samtidigt som de egna ambitionerna får läggas åt sidan. Fredrik Hansson (C) är snäll när han skyller på tjänstemännens arbetsbörda. Det handlar om prioritering och det är bra att politikerna tröttnar och säger ifrån nu. Det borde ha kommit tidigare, varit kraftfullare och från den som har den högsta makten. Det förpliktigar att ha fått flest röster i ett val, men strategin tycks vara att ligga lågt och inte utmana, för då kan man alltid skylla på tjänstemännen både när det går bra och när det går dåligt.

Inga kommentarer: