söndag 6 november 2011

Politkerna har ansvaret

Fredagens Norra Halland uppmärksammade vad jag skrivit på denna blogg om behovet av en starkare politisk styrning och en följsamhet från den politiskt styrda kommunala organisationen att genomföra fattade beslut och presentera det beslutsunderlag som politikerna bett att få. Det kan gälla en utredning om konkurrensutsättning, en miljöbilspolicy för tekniska verksamheten, ett energi- och klimatpolitiskt program, ett beslutsunderlag kring en distributionscentral och sist men inte minst en Översiktsplan för vindkraft. Det senare har jag skrivit om många gånger förut. Ibland handlar det kanske inte bara om tjänstemännen och deras arbetsbelastning och prioriteringar, utan om låg ambitionsnivå hos politiker, kombinerat med en tro att saker och ting löser sig av sig själva, bara man väntar länge nog.

Problemet med den hållningen är att den frestar på samarbetsklimatet mellan de styrande partierna. Alliansregeringen i Sverige har trots att det råder olika styrkeförhållanden, lyckats bibehålla vad de kom överens om hemma hos Maud Olofsson i Högfors, att "alla ska bidra och att alla ska vinna". För att vilja fortsätta bidra måste det gå att visa att man också vunnit något. När besluten fattas, utan att några påtagliga resultat kan påvisas, tröttnar man till slut. Som alliansledare i Kungsbacka har man ett ansvar, att liksom björnen Bamse också vara väldigt snäll. Det tycker jag att Per Ödman hittills lyckats väl med, även om man skulle önska en mer framträdande politik i en så stor kommun, som dessutom har en solid politisk Alliansmajoritet med fyra partier.

Att kommundirektören Lasse Järvsen inte har samma syn som mig på detta kan ha säkert själv bekräfta, den dagen han går ut genom sidodörren mot Hotell Halland för sista gången. Han har gjort ett bra jobb under sina år i Kungsbacka. Före honom var ordningen inte den bästa och man kan nog med fog säga att politikerna på den tiden gavs ett väl stort utrymme såväl politiskt som på andra sätt. En sådan kultur sprider sig i organisationen som blir allt annat än professionell. Detta har styrts upp med fast hand och politikerna har undan för undan motats bort från detaljstyrningen på gott och ont. Tidigare politiker har beklagat sig högljutt över detta och i skottlinjen har tjänstemännen ofta hamnat. Det är orättvist. De ser bara till att fylla det utrymme vi ger dem och har liksom vi politiker har (på olika sätt) kommuninvånarnas bästa för ögonen och förstås, ekonomin i balans.

Självklart är det fel att låta politikerna besluta vilka gatlyktor som ska vara tända och vilka som ska släckas, men därifrån till att endast bestämma hur stor andel av befolkningen i procent, som vi ett givet enkättillfälle ska känna sig trygg är kanske väl långt. Den dagen väljarna ska utvärdera vårt arbete är det kanske just de gatlyktor som utlovats som är det konkreta exemplet på en framgångsrik politisk gärning.

I dagens GöteborgsPosten finns platsannonsen som söker efter en ny Kommundirektör till Kungsbacka. Låt oss hoppas att denne har med sig goda erfarenheter av att ge ett större utrymme åt den politiska arenan och som låter politikerna formulera visionerna, i första hand genom de politiska program de går till val på. Det skadar inte heller om hon/han har erfarenhet av att leda stora och växande kommuner, som ligger i framkant, exempelvis inom IT-området och miljöarbetet. Med det önskar jag politikerna all lycka till.

Slutligen vill jag rikta mig till Norra Halland och bekräfta att så som jag upplever att det är nu, även var under min tid i Stadshuset. Möjligen borde det var den som är utan skuld som kastar första stenen, men med så mycket grus som jag bär på i fickorna så är det inte fel att lätta lite på bördorna. Skälet till att jag framför synpunkterna nu och inte lika mycket då, är att jag inte längre är en del av det politiska arbetet och därmed känner mig fri att säga vad jag tycker, utifrån egna erfarenheter.

Sist men inte minst är det också för att jag tycker det är något fel om man måste vara där och knacka på tjänstemäns dörrar för att sådant som är beslutat skall genomföras. När jag inte är där själv, måste jag förlita mig på att andra sköter den saken. Det är en hederssak för oss som är politiker att besluten förverkligas utan onödigt dröjsmål.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: