fredag 24 juni 2011

Sabotage mot jobbpolitken gynnar spritsmugglare

Det är tveksamt om den sortens "entreprenörsskap" som beskrivs i den här nedan länkade artikeln i dagens GP är något staten skall fortsätta stödja med bidrag.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.660553-fortidspensionarer-tjanar-pengar-pa-svartsprit
Det är också tveksamt om den fattiga barnen och deras föräldrar gynnas av en politik som inte leder till arbete för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Det har tidigare funnits någon form av klokskap hos vissa Socialdemokrater, exempelvis den tidigare sjukförsäkringsministern Anna Hedborg (s) som utredde sjukförsäkringarna på den dåvarande s-regeringes uppdrag, i syfte att halvera sjukfrånvaron. De konstaterade att det "skett en glidning i sjukdomsbegreppet" och att det "inom den svenska socialförsäkringen saknas en bortre gräns". Anna Hedborg konstaterade mycket riktigt att "Sjukförsäkringen tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för", och så vidare.

Dessa insikter tog Alliansen tillvara och reformerade sjukförsäkringen på ett sådant sätt att antalet förtidspensionärer sedan 2006 minskat med 100 000 stycken och så att långvarig sjukfrånvaro istället ersatts av aktiva rehabiliteringsinsatser som ska leda tillbaka till arbete och egenförsörjning.

De män och i något enstaka fall kvinnor, som beskrivs i GP-artikeln har uppenbarligen inte ännu omfattats av denna omställning. Efter nästa fredags extra omröstning i kammaren, kommer de att kunna andas ut och lugnt fortsätta sin statligt finasierade verksamhet, förvissade om att inga krav kommer att ställas på dem att efter 180 dagar pröva sin arbetsförmåga mot arbetsmarknaden. Vi får en återgång till den ordning som rådde innan Anna Hedborg och Göran Persson gjorde sin analys av hur den dåvarande sjukförsäkringen fungerat. Man kan tycka att denna jämförelse är långsökt, men det tjänar som symbol och tankeställare kring vad det är vi är på väg ifrån och vad som måste åstadkommas genom att ständigt utveckla och förbättra den sjukförsäkringsreform som införts.

Att sakna arbete och tvingas leva på sjukersättning och förtidspension är ingen dans på rosor. Den företagssamme och skrupellöse kan ägna sig åt spritsmuggling, svartjobb eller brottslig verksamhet. Den ensamstående mamman med barn, invandrarfamiljen, eller den spelmissbrukande lågutbildade mannen kan vara en del av den rådande arbetsmarkandspolitiken, med Fas 3 åtgärder. Det vill säga arbete som utförs mot betalning i seriösa företag, vilka kan leda till en fot in på arbetsmarknaden.

Sjukförsäkringen ska förbättras så att ingen riskerar falla mellan stolarna eller (vilket skett i enstaka fall) tvingas söka arbete trots att man saknar arbetsförmåga. Detta är något som inte minst Centerpartiet drivit på för genom ledamoten i Socialförsäkringsutskottet Solveig Zander.

Populisten Håkan Juholt kan nu med stöd av främlingsfientliga Sverigedemokrater rasera allt detta inom loppet av några månader. Det är fler än Alliansregeringens ministrar och knappt hälften av Riksdagens ledamöter som har anledning att bekymras av detta.

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: