lördag 4 juni 2011

Kungsbacka behöver mer än ett Resecenter

Dagens inlägg är föranlett av att jag läser i tidningen:

1. Att Socialdemokraterna genom veteranen, Alf Olofsson, vill lägga Kungsbackas Resecentrum i Hede och istället planera för fyra spår genom Kungsbacka.

2. Att Folkpartiet skickar fram en annan av sina "tidigare" (??) tungviktare Tommy Rydfeldt för att säga motsatsen, nämligen att Kungsbackas Resecentrum skall ligga kvar.

Hur Rydfeldt ställer sig till frågan om fyrspår besvarar inte artikeln. Däremot vet vi att han och hans partikamrater tidigare drivit frågan om en ny dragning av ett östligt spår över åkermark och kulturbygder någonstans mellan Hjälm och Tölö. Frågan kan gärna ställas om de då även förordade en östlig station.

Olofssons utspel som tycks gå ut på att flytta bort hela rasket till Hede, kan inte vara seriöst. Ska Kungsbackas centrum helt gå miste om möjligheten att nå Göteborg, Varberg och olika kommundelar med tåg och buss? Menar han att Öresundståget och SJ:s X2000, istället för att stanna vid nuvarande Resecentrum ska stanna i Hede?

Järnvägens sträckning genom Kungsbacka har hittills varit självklar. Tills Pendeltåget och Öresundstågen kom, har det bara funnits ett alternativ att stanna dessa, nämligen vid den gamla stationen. Godstrafiken ökar. Varje natt hörs ett antal godståg dundra genom staden, samtidigt diskuterar man konceptet "höghastighetståg". Trafikverket vill att vi planerar för ett fjärde spår och ännu så länge har inga mått och steg tagits. Jag ger båda partierna rätt i att det kan vara hög tid att börja fundera över hur det extra spåret skall kunna realiseras.

Centerpartiet tycker Kungsbacka är stort nog för två Resecentrum, ett i Hede (som vi kallar för Kungsbacka Norra) och ett som ligger kvar i det gamla stationsläget. Med flera stora arbetsplatser centralt, däribland det växande Stadshuset, behövs access till den bästa kollektivtrafiken. Det behövs fler cykelparkeringar och naturligtvis ytterligare en gångpassage över järnvägen i spårområdets norra del. Att det senare inte planeras för är ytterst förvånande. Politiken har vid flera tillfällen sänt tydliga signaler om att man önskar få en sådan utredd. Senast i samband med Trafikverkets perrongförlängning.

Det enda vi behöver mindre av i centrala Kungsbacka är bilar och parkeringsplatser. Om vi bygger stadslikt så ska det inte bara bli likt en stad, det ska vara en stad, som bebos av stadsbor. Vi har planerat alltför mycket för bilen. Om planerna på ett utbyggt stadshus falla på att man problematiserar kring behovet av parkeringsplatser, ställt emot Resecentrum känns det väldigt mycket 1900-tal. De som arbetar i Stadshuset kan i högre utsträckning åka kollektivt och för att förmå dem till det borde parkeringplatsen kosta något, eller förmånsbeskattas (som alla andra). De som ska till pendeltågen och kommer med bil har inte där att göra, såvida de inte reser söderut med Öresundståget. Då kanske de kan ta sig till Kläppa, om de bor söder om centralorten, när tåget om ett par år stannar där.

Utvecklingen av "Kungsbacka Norra" har redan startat. Trafikverket och Kungsbacka har paner på att göra detta till en betydligt tillgängligare och funktionellare station. Vi vill fortsätta utveckla Hede Station och göra den till ett attraktivt val, både för de som vill byta buss till pendel och för de som vill kunna ställa bilen. Däromkring växer en stor del av arbetsplatser, handel och bostäder upp. En ny växande stadsdel behöver bra kollektivtrafik. Det behövs också en idrottsanläggning, eftersom möjligheterna att bygga ut Sportcentrum Inlag är begränsat. Det skulle göra Kungsbacka än mer attraktivt för stora idrottsevenemang som Gothia Cup om anläggningarna kunde nås direkt med pendeltåget. Detta har också Centerpartiet föreslagit.

Jag ställer mig undrande till varför de båda politikerna ställs emot varann i detta. Om Olofsson menar att vi också ska satsa på Hede, håller jag med. Om Rydfeldt tycker det ska fortsätta finnas ett Resecentrum i Kungsbackas innerstad håller jag med honom också. Det behövs inte minst om vi ska ha kvar Stadshuset där och ha möjlighet att skapa fler arbetsplatser som besätts med kompetenta, nytänkande och kollektivtrafikresande medarbetare.

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: