fredag 4 mars 2011

Sensationell enighet i Riksdagen kring invandringen

Rörande enighet råder i Riksdagen kring invandringen, samtliga riksdagspartier ställde under torsdagens debatt upp bakom en generös invandringspolitik, utan gränshinder och reglering. Tvärtom ville samtliga partier från Sverigedemokraterna på yttersta högerkanten, till Vänstern göra allt för att förbättra mottagningen och etableringen i landet av de som kommit hit från fjärran kuster, över djupa hav. Riksdagen hade ju redan förra mandatperioden uppmanat Regeringen att vidta åtgärder för att underlätta invandringen. Att Sverigedemokraterna nu ansluter sig till den linjen innebär att partierna kunde samlas kring ett tillkännagivande där vi ställer krav på regeringen att återredovisa vad man tänker göra. Det gäller framförallt åtgärder som ämnar åstadkomma en bättre rörlighet inom landet med möjlighet till etablering här. Särskild vikt lades vid att skapa goda förutsättningar för fortplantning och att de invandrade ges möjlighet att  i lugn och ro, utan hot om avvisning eller trakasserier, kunna vistas och röra sig fritt i landet. Sverigedemokraten i kammaren talade om vikten av att de som kommer från de mest avlägsna platserna får en ökad möjlighet att etablera sig här. Det är ju trots allt så att ålen vandrat till Sverige ända från Saragassohavet mitt i Atlanten. En riktig invandringsfisk!

Inga kommentarer: