torsdag 3 mars 2011

Två omnämnande av Kungsbacka idag

Jag hade förmånen att sent idag delta i två debatter, CU15 och CU17, en om Associationsrätt (bland annat kvotering av kvinnor till bolagsstyrelse), där kom vi också in på området Sociala företag och jag nämnde ett av dem i anförandet. Hunddagiset i Klovsten. Utöver det så var anförandet ett tal om jäsmtälldhet på arbetsmarkanden och kvinnors möjlighet att starta och driva företag.
Den andra debatten ikväll som jag just kom ifrån handlade om Skydd av åkermark och om vandringsfisk. Här fick jag möjlighet att hålla ett brandtal till stöd för Svenskt jordbruk (Snacka om riksintresse!) och dessutom nämna hur Kungsbacka planerar för fler bostäder.

Alla partier var överens om att tillkännage för Regeringen att det är viktigt att den fortsätter arbeta med åtgärder som uderlättar för ål och lax att vandra upp i vattendrag. Sverigedemokraterna var speciellt angelägna att göra detta och det var ju oväntat. Vandringsfisk är ju också in-vandringsfisk. Ålen kommer ju ända från Saragassohavet mitt i Atlanten för att bosätta sig i Svergie. :-)

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=search&search_freetext=&search_parlamentary_session=2010%2F11&search_type=%C3%84rendedebatt&search_committee=&search_speaker=&search_party=&search_sdate1=2011%2D03%2D03&search_sdate2=2011%2D03%2D03&rpage=0

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: