tisdag 25 januari 2011

Olycklig långbänk om Åsatåg

Pendelstationen i Åsa kan bli försenad, varnar Trafikverkets Bengt Rydhed. Dessutom flaggas det i dagens GP för att de av kommunen avsatta 15 miljonerna inte kommer att räcka så långt. Summan kommer från den snart bortglömda Stationslägesutredning som förordade Åsa station framför övriga stationslägen, Väröbacka, Getinge och Frillesås.

Att summan är tlltagen i underkant förvånar inte. Den borde kanske varit det dubbla. Det är ju först när man analyserat de faktiska förutsättningarna och bestämt vilken standard det behövs på plattformar, byggnader och angöringar, typ parkering, cykelställ och busshållplatser vi kommer att veta vad det verkligen kommer att kosta. Till detta kommer geologi och markstabilisering, samt en cykelväg från Åsa Gårdsskola till Kläppa.

Det finns en förhoppning att Trafikverket ska medverka i finansieringen av stationen. Det är rimligt eftersom även de är delaktiga i framtagandet av kollektivtrafikmålen för Göteborgsregionen, K2020, som säger att 40 % av resenärerna ska åka kollektivt 2025. En egen station är en god anledning för Åsaborna att ställa bilen.

Försening bör undvikas. Införandet av trängselavgifter i Göteborg 2013 har varit en målpunkt och ett lämpligt tillfälle för Åsa- och Frillesåsbor att börja ta tåget till jobbet. Det kommer vid det laget att finnas starka ekonomiska incitament. Stationen i Åsa kommer oavsett vilket att bli betydelsefull för de södra kommundelarnas möjlighet att stärka sig i förhållande till centralorten och det folkrika väst.

Det tog tid att få besked om stoppet i Åsa och det var först sedan Hallandstrafiken ordförande Tore Fritzson och jag i december 2009 uppvaktat dem med fakta om tidtabellen de gav efter. Vi accepterade inte ett nej som svar. Denna utdragna process försenade stationen med minst ett år och har givit utrymme för en ny debatt om var stationen borde placeras. Det är olyckligt när saker och ting dras i långbänk.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.535996-asa-pendelstation-forsenas

2 kommentarer:

Fredrik Brorsson sa...

Det märkliga är ju att man bygger på en plats som inte är förberedd istället för där man redan har kommit en bra bit på väg när det gäller underarbete, tänker då på Frillesås, där kommunen redan äger marken och där placeringen ligger bra mycket mer centralt
/Fredrik

Anonym sa...

Hur många bor på cykelavstånd från resp läge? Hur många folkhögskolor är det i Frillesås? T.ex
/Dan Öjvind