fredag 28 januari 2011

Centerpartiets valanalys, enligt mig

Lyssnar just nu på Annie Johanssons presentation av valanalysgruppens rapport. I ondags publicerades en debattartikel i Hallands Nyheter där jag ger mina kommentarer. Konstaterar att mina slutsatser inte avviker så mycket från vad gruppen kommit fram till. Här är artikeln i sin helhet:

"Vi måste öka takten i förnyelsearbetet
Centerpartiet tillhörde valets vinnare. Det finns anledning glädjas en väl genomförd valspurt som gav det näst bästa valresultatet sedan 1994, från ett utgångsläge som var allt annat än gynnsamt. Att Alliansen fick fortsatt förtroende är den största segern för Centerpartiet. Inte minst för alla de människor som tack vare en konsekvent jobbpolitik åter fått chansen till egenförsörjning genom arbete. Under valrörelsen 2006 ansågs Centerpartiet vara det mest intressanta partiet. Vår resa från att ha betraktats som ett opålitligt nej-sägarparti till att vara det parti som under Maud Olofssons ledarskap ha samlat Alliansen som ett trovärdigt regeringsalternativ är fantastisk.

Det tråkigaste med valet är de förlorade rösterna i länet och kommunerna. Centerpartiet förlorar en del av den starka ställning man historiskt haft i Halland. Vi förlorar också en hel del pengar i form av partistöd som tidigare gett möjligheter att ha anställda tjänstemän i kommuner, i ungdoms- och kvinnoförbund. Centerorganisationerna på riks-, läns- och kommunnivå har ett akut behov av att samla kraft, stärka modet och möta Hallänningarna med ett modernt och tilltalande budskap. Dagens väljare är lättrörliga och gör sitt partival utifrån sakpolitik, snarare än ursprung och släktband. Vi behöver bli spetsigare för att sticka ut. Därför är en modernisering nödvändig och självklar.

Det finns glädjande tendenser, som till exempel att vår politik gått hem i och kring våra storstäder. Centerpartiet hade ett betydligt starkare stöd bland ungdomar än vi haft i tidigare val. De väljare vi har förlorat har inte gått till främlingsfientliga partier utan i första hand till andra Allianspartier och torde därför vara lättare att vinna tillbaks. Vi har förändrat vår organisation så vi blir flexiblare och mera lättillgängliga. Politikerskolor i alla Hallandskommuner under våren gav nya medlemmar och en injektion av nytt blod som ger energi för framtiden. Den lokala förankringen med små och stora avdelningar på landbygden behöver kompletteras med politiska nätverk och andra mötesformer. Vi är på rätt väg, men måste öka takten i förnyelsearbetet.

Centerpartiet bär sedan 100 år en frihetlig idétradition som utvecklats till tankar på decentralisering och till att skapa ett hållbart samhälle för kommande genrationer. Trygghet ger grunden för entreprenörskap, valfrihet och rättvisa som utgår från människan. För mig är det ursprunglig Centerpolitik, grön, företagsam, varm, liberal och humanistisk. Till det ska nu adderas ett starkare engagemang för unga, för mångfald, för välfärdsfrågor och en större frimodighet att peka på problem och framföra kritik mot sådant som inte fungerar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har helt rätt, era väljare (i alla fall i Kungsbacka) har INTE gått till främlingsfientliga partier - dom har gått till SD!

Vi ser att centern går neråt och det glädjer mig. Partiet behöver inte förnyas, det behöver snarare gå tillbaka till sina rötter. Hade ni låtit bli att utesluta Sven-Olle Olsson i Sjöbo hade ni nog varit det största allianspartiet vid det här laget.