torsdag 9 december 2010

Hellre avisning än avvisning - eller frågan som inte får ställas

Just tillbaka efter att ha "deltagit" i den offentliga utfrågningen om vinterberedskapen inom järnvägen som anordnades idag av Trafikutskottet. Citationstecknen har jag satt dit eftersom jag var en av de första som hos ordföranden i utskottet Anders Ygeman (s), begärde ordet. Trots det lät han mig inte ställa frågan som handlade om nedrivna kontaktledningar och ansvar/orsak till det.

Kan konstatera att den debatt som Mp, S och V försökte föra där man anklagar regeringen för att inte satsa tillräckligt med (ekonomiska) resurser inte fick fäste. Inte heller var det speciellt trovärdigt av dem att anklaga ledningarna för Trafikverket, SJ och GreenCargo (Vd-ar och generaldirektör) för att de inte deltog i den operativa övning som genomfördes. "Tur var nog det" var allas kommentar, inklusive utredaren/övningsledaren, Per Unckel.

Vad som framgick var väl snarare att det finns brister i vad som åtgärdats av det som utlovades, både sedan den senaste vintern 09-10 och stränga vintrar längre tillbaks 01-02. Utredarens (Unckels) budskap att det är "viktigt att det säkerställs att de åtgärder som utlovats också genomförs".

Utfrågningen finns att se på SVT-play så jag bryr mig inte om att referera allt. Det skulle ta för lång tid det varade cirka 3 timmar inklusive en kortare paus.

http://svt.se/2.22620/1.2262896/man_har_70_sekunder_pa_sig_att_sopa_en_vaxel

http://svt.se/2.22620/1.2263203/m_inse_att_nagra_tag_kommer_for_sent

http://www.nyhetskanalen.se/1.1939985/2010/12/09/ansvariga_pressas_om_tagkaos

Då vi nu har mera trafik och fler som kör tåg på våra spår blir behovet av intern kommunikation mellan dessa, både de som kör tågen, de som ansvarar för banor och kraft, de som äger stationer och tågdepåer och inte minst den externa kommunikationen till resenärerna behöver förbättras.

Det är tydligt att mycket av det som utlovats INTE utförts och det beror inte bara på att resurser saknas. Facket SEKO framförde flera mycket allvarliga anklagelser framförallt mot Trafikverket för att de inte monterat anordningar som skyddar växlar och för att de anlitar outbildad personal hos underentreprenörer som sköter snöröjningen, att de varit sent ute med anbudsförfrågningar till dessa, etc.

Min fråga gällde det faktum att Trafikverket fått medel genom höjda banavgifter till att bland annat säkerställa kraftförsörjning till tågen - ström. jag har fått veta att kontakledningarna rivs ner därför att många operatörer, däribland SJ och Green Cargo inte har strömavtagare som larmar när de är på väg att slitas ut. Redan någon kilometer efter det att en hack har uppstått på kolslitskenan kan den dra ner en ledning och orsak långa stopp för all trafik. Det var detta som hände i Mjölby när stoppet varade sju timmar och resenärena fick evakueras ut i kylan och snön efter lika lång väntan.

Enligt såväl Vd:n på Green Cargo Mikael Stöhr och vice ordföranden i branschföreningen Tågoperatörerna Lars Yngström är detta ett reellt stort problem som operatörerna själva har ett ansvar för att åtgärda.

Vad är det för mening att det investeras i ny infrastruktur när tågföretagen saboterar denna för att de inte har rätt teknisk utrustning på sina lok? Ett så kallat "Autodrop device" kombinerat med en "KIKA-utrustning", (Kontaktldenings inspektions kamera) monterat vid järnvägsbroar skulle förhindra dessa stopp helt och hållet. Hade ordföranden Anders Ygeman låtit mig ställa frågan hade dessa båda herrar kunnat förklara att ett 20-tal kameror skulle göra stor skillnad.

Nu måste regering och riksdag ställa hårdare krav på operatörerna inklusive de statligt ägda att ta sitt ansvar för infrastrukturen och åtgärda undermåliga lok genast! Detta hoppas jag ändå ha fått framfört till viceordföranden Jan-Evert Rådström efter mötet.

Om vi hade följt råden från vänsteroppositionen med mera pengar och endast till järnväg så skulle säkert inte dessa enkla åtgärder vidtas. Vi hade haft en situation där vägarnas standard och snöröjning skulle få stå tillbaka för att vi skapar en överkapacitet inom järnvägen som vi inte har nytta av. KTH:s forskare Jonas Eliasson var mycket tydlig med att det inte finns något samband mellan mera pengar och förhindrade förseningar. Banavgifterna skulle enligt honom, rätt utformade kunna leda till att underhållet riktades till de åtgärder som förhindrar förseningar.

Låt mig avsluta med ett klokt budskap från Jernhusens Vd, Kerstin Gillsbro (den enda kvinnan i panelen) till oss politiker: "kom gärna och klipp band när vi gör underhållsinvesteringar också".

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: