onsdag 10 november 2010

Politikens vardag den 10 november

Ja, någon bättre rubrik kunde jag inte komma på denna dag som präglas av de utskott jag fått förmånen att arbeta med. Två departement har besökts. det Kd-styrda Socialdepartementet där Bostadsministern Stefan Attefall stod för ett trevligt värdskap. Här handlade det om vad som är på gång inom bostadspolitikens område. Hur det kommer sig att det byggs så lite i Sverige, varför kostnaderna är höga. Att stöd och stimulanspaket motverkar sitt syfte, medan stabila överenskommelser om hur hyressättning skall ske i allmännyttan och privata fastighetsägares bestånd skapar spelregler som gör att det byggs bostäder alltid och inte bar just när stöden delas ut. Att det behövs fler och blandade upplåtelseformer, som exempelvis ägarlägenheter för att få fart på de flyttkedjor som behövs för att skapa tillgång till de så kallade "billiga" hyresrätterna, som i princip aldrig är nyproducerade utan alltid finns i de områden som byggdes för 10-30 år sedan. Miljonprogrammens omvandling och förnyelse är vår utmaning och Regeringens ord att de skall "stärka hyresrättens ställning" förpliktigar. man undrar vad de tänker sig att komma med. Själv ställde jag frågor om hur vi får fart på byggandet av trygghetsbostäder. Det var prtikmraten maria larsson som ansvarde för detta, vilket man kan tycka är lit konstigt. Bostad som bostad. Mina synpunkter skulle framföras utlovades.

Nog om det. Nästa besök var på Justitiedepartementet där "Bea" Ask håller till. Här tog en ung tjänsteman emot och det var stor skillnad på bemötandet. Så mycket mer finns inte att säga om detta.

På eftermiddagen var det dags för Trafikutskottets Alliansgrupp att träffa representanter för SECO-fackförbunden inom Sjöfartens område. Fem allvarliga herrar som var mycket bekymrade över förslag i utredning om hur vi skall stärka Svensk sjöfarts konkurrenskraft. De var kritiska till förslaget om ett Svenskt Internationellt Sjöfartsregister och kunde berätta om hur flera Svenska fartyg flaggas ut idag. Införandet av en tonnageskatt skulle likställa Svensk sjöfart med Europeisk. Dagens beskattning av Svensk sjöfart missgynnar redare och personal på Svenskflaggade fartyg. De och jag undrar hur det kommer sig att detta dröjer.

Ikväll har några ledamöter från olika partier (endast M och C-ledamöter dök upp) fått träffa företrädare för Svenskt vatten, Avfall Sverige, Energigas och Fjärrvärmeföretagen som på temat Hållbara stadsutveckling beskrev svårigheter och möjligheter inom sina respektive områden som alla bidrar till Hållbar utveckling. Det känns som mammas gata för en person som har kommunpolitiken i färskt minne. Kungsbacka har både saker att vara stolta och skämmas över inom dessa områden.

Nu läser jag snabbt igenom förslaget om lag för "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation". Förslaget syftar till att implementera ett EU-direktiv om att göra sådan information (GIS) tillgänglig för medborgare, mellan länder och olika aktörer som har att värna människors hälsa och miljö. Det enda problemet såvitt jag förstår kan var integritetsaspekten, något som blir allt svårare att hävda i det digitaliserade samhället, där överblickbarhet och detaljerad datalagring och övervakning finns överallt.
Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: