lördag 2 oktober 2010

Placeringen i kammaren. Är det en stor sak?

I fredags kväll ringde den stora kvällstidningen upp mig och undrade vilken kommetar jag hade till att ha blivit placerad intill Sverigedemokraternas Mikael Jansson i kammaren. Partiet hade som bekant en gemensam lista i hela landet och det slumpade sig så att Mikael blev vald på Hallandsmandat och placeras därmed bland oss övriga Halländska ledamöter. Jag på plats 188 och han på plats 189. Det faktum att vi båda sitter jämte varann upplyste kvällstidningsmedarbetaren mig om och bad mig säga något om vad jag tyckte om det.

Minns inte exakt hur mina ord föll, men jag vill minnas att jag sa att sade att "det inte är någon stor sak" och att "någon skall man ju sitta jämte". Senare har jag kollat upp var i kammaren dessa platser finns och det är jättebra platser båda två. Nästan mitt framför podiet och längst fram i den bakre halvcirkeln. Jag kommer att se Kungen alldeles utmärkt och kanske ser han mig. Det är vid vissa omröstningar man använder sin egen plats, vid uppropet och vid öppandet.  I övrigt är Riksdagsarbetet inte direkt knuten till en viss plats. Med sitt ID-kort kan man registrera sin voteringsknapp var som helst. Vid utskottsdebatter och utfrågningar är det inte den platsen som används, så vi kommer inte att kampera ihop vare sig ofta eller länge.

Frågan ställdes naturligtvis i syfte att locka fram en annan typ av svar från mig. För mig skulle det vara främmande att uttala en ovilja att hälsa på, tala med eller sitta bredvid en person för att jag inte delar dennes poltiska åsikter. För en politiker är kanske den allra viktigaste egenskapen att kunna skilja på sak och person. Oavsett vilket så har de som valts in i parlamentet rätt att vistas där och ingen ledamot ska i förväg deklarera sin ovilja att låta någon annan göra det. Om det faller sig så att jag placeras intill den ena eller andra kan och ska jag inte ha några synpunkter på det. Något annat skulle ju vara en form av omvänd "åsiktsapartheid" där inte alla bänkar och de som sitter där är öskvärda. Själv ilsknade jag till lite över denna utomrdentligt dumma fråga och frågade journalisten om han hade för avsikt att fråga Jansson vad han tycker om att behöva sitta jämte Ola Johansson från Centerpartiet.

Det intressanta blir nu att delta i talmansval och höra regeringsförklaring och minsterlista läsas upp. Har ingen förhandsinfo, men får kanske det senare. Valet av klädsel vid öppnandet är nu en sak att fundera på. Har köpt på mig en ny svart kostym som ersätter den som inköptes till Milenniefirandet 1999. Eventuellt åker den gamla Morupsdräkten på. Vi får se.Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: